Jauniešiem

Ziņas, Jauniešu ziņas

08.07.2021

“MOTIVĒJIES UN ĪSTENO”

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Jauniešu biedrības “DAGNE” jaunietes Jūlija Smoļaņinova un Līga Beitāne izrādīja iniciatīvu izveidot vasaras aktivitātes Jauniešiem Dagdas novadā.

Nekavējoties, biedrības pārstāvji ar meitenēm uzsāka darbu pie projekta pieteikuma izstrādes, un projekta aktivitāšu plānošanas, kas bija ilgs un laikietilpīgs process, taču ar šo pārbaudījumu jaunieši tika galā un projekta pieteikums tika iesniegts, pēc ilga projekta konkursa, tapa skaidrs, kad tas arī tika atbalstīts un sakarā ar to, Dagdas novada pašvaldība noslēdza ar Jauniešu biedrība “DAGNE” līgumu par projekta īstenošanu.

Projekta aktivitāšu īstenošanai “MOTIVĒJIES UN ĪSTENO” tika piešķirti 4600,00 EUR.

Projekta aktivitāšu īstenošana jau ir sākusies ar pirmo Jauniešu festivālu DAGDAS jauniešu iniciatīvu centrā.

2. jūlijā, plkst. 10:00, divdesmit jaunieši no Dagdas pilsētas, Krāslavas pilsētas, Andrupenes, Asūnes un Ezernieku pagasta pulcējās kopā, lai piedalītos pirmajā PUMPURS projektu aktivitātē Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā “Parka rozes”. Ieskandinot jauniešu balsis un idejas no jauna, centra teritorijā pēc ilga C-19 izraisītā pārtraukuma jaunatnes darbībā notika jauniešu festivāls.

Festivāla laikā jaunieši ne tikai iepazinās savā starpā, bet arī pavadīja laiku lietderīgi, diskutējot, apmācoties, izglītojoties, sportojot un strādājot grupās. Pirmā festivāla diena tika aizvadīta iepazīšanās un grupu darba notīs, jaunieši ātri spēja saprasties un izveidot stipru kopienu, kas ir spējīga darboties komandā kopīga mērķa sasniegšanai, to pierādīja jauniešu izveidotās projektu idejas, kurām jaunieši centīsies piesaistīt finansējumu ar dažādu fondu palīdzību. Spilgtākā un interesantākā ideja sasaistīsies ar Starptautisko jauniešu apmaiņu, kas būtu tendēta uz Latviešu tautas kultūras popularizēšanu un stereotipu laušanu ārzemēs, prezentējot un pilnveidojot ārzemnieku zināšanas par Latviešu kultūru, popularizējot Latviju kā kultūras tūrisma valsti.

Otrā festivāla diena iezīmējās ar apmācību un izglītojošanās procesu daudzpusību - jauniešiem bija iespēja diskutēt, izteikties un aizdomāties par tēmu “KAS ES ESMU? ” – jeb sevis izzināšanas process, kurā jaunieši centās iepazīties ar savu iekšējo ES. “MANAS EMOCIJAS UN AR TĀM SAISTĪTĀ UZVEDĪBA” – tēma par kuru jaunieši izrunāja lēmumus, kas saistās ar emocionālas rīcības sekām. Otrajai dienai sekoja arī trešā, kurā jaunieši izrunāja tēmas “KONFLIKTI UN TO RISINĀŠANAS VEIDI”, “DRAUDZĪGA UN CIEŅPILNA KOMUNIKĀCIJA”, tās ir tēmas, kas ikdienā tiek aizskartas bieži, bet izrunātas un izvērtētas gan netiek, tāpēc tieši festivāla trešās dienas ietvaros jaunieši izvērtēja un mēģināja secināt, kādas ir sekas konfliktiem, mēģināja atrast labākos paņēmienus to risināšanai, kā arī praktiski centās iemācīties draudzīgas un cieņpilnas komunikācijas pamatprincipus!

Labi un lietderīgi pavadīts laiks ir šo trīs dienu festivāla moto, kurš pavadīs mūs arī nākošajās projekta aktivitāšu realizēšanas vietās.

Paldies par sadarbību un atbalstu pasākuma rīkošanā Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centram, Jūlijai Smoļaņinovai un Līgai Beitānei, kas šīs trīs dienas padarīja neaizmirstamas, kā arī liels paldies pasākuma fotogrāfam Raivim Mileika.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8,3,4,0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).”

 

Raksta autors: Jauniešu biedrības DAGNE valdes priekšsēdētājs Aivars Bačkurs

 

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem