Bērziņu Tautas nams

Vadītājs: Andrejs Belovs
Telefons: 25722594
e-pasts: berzinutn@dagda.lv
Adrese: Porečje, Bērziņu pagasts, Dagdas novads, LV 5697

 

Tautas namā darbojas:
Sieviešu vokālais ansamblis "Straume"
Dramatiskais pulciņš
Bērnu deju kolektivs
Rokdarbu pulciņš

 

Bērziņu pagasta Tautas nams ir Bērziņu pašvaldības iestāde, kura realizē pašvaldības autonomo funkciju - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu un atbilstoši Tautas nama nolikumam.

Tautas namā tiek svinēti tradicionālie svētki un dažādi pasākumi visām paaudzēm.