Andrupenes Tautas nams

Folkloras kopa „Sovvaļnīki”
Senioru dāmu deju grupa „Veldzītes”
Amatierteātris
Amatierteātris
No Līgo pasākuma

Kultūras pasākumu organizators: Dainis Platacis

Tālrunis: 65652289, 29254747

E-pasts: dainis.platacis@inbox.lv,

Adrese: Ezernieku iela 1A, Andrupene, Andrupenes pag., Krāslavas nov., LV-5687

 

Tautas namā darbojas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi:

  • Andrupenes Tautas nama amatierteātris, vadītājs Dainis Platacis
  • Vidējās paaudzes tautas deju kopa „Ondrupīši”, vadītāja Gunta Streļča
  • Ritma deju grupa „Eiforija”, vadītāja Irina Vasiļevska
  • Senioru dāmu deju grupa „Veldzītes”, vadītāja Gunta Streļča
  • Folkloras kopa „Sovvaļnīki”, vadītāja Aija Vaičule
  • Lauku kapela, vadītājs Aleksandrs Maļkevičs
  • Sieviešu vokālais ansamblis „Saulespuķe”, vadītāja Karīna Beikule