Reliģija


Svecīšu vakari Landskoronas, Beresnes un Bukmuižas draudžu kapsētās:

 

 13. oktobrī:

       13:00 – Punduru kapos ( sv. Mise)

 20. oktobrī:

       11:00 –Ezernieku kapos (sv. Mise baznīcā, pēc tam aizlūgums uz kapiem)

       14:00 – Kovaļku kapos

15:00 – Šķaunes kapos (sv. Mise)

  27. oktobrī:

       12:00 – Kozlovas kapos (sv. Mise)

  28. oktobrī:

       14:00 – Beresnes kapos (sv. Mise baznīcā, pēc tam aizlūgums uz kapiem)

 

Svecīšu vakari Asūnes pagasta kapsētās:

13.oktobrī:

      15:00 - Asūnes kapos

      16:00 - Dūkeļu kapos

      16:45 - Fermas kapos

 

Svecīšu vakars Dagdas pagasta Zeļļu kapos: 13. oktobrī plkst. 14:00

Svecīšu vakars Andrupenes pagasta Janovcu kapos: 13. oktobrī plkst. 16:00