Reliģija

Kapu svētki 2017.gadā

Datums

Laiks

Kapi

Pagasts

Maijs

06.05.

13:00

Locu

Svariņu pag.

06.05.

14:00

Puščas

Svariņu pag.

13.05.

13:00

Rubuļu

Šķaunes pag.

13.05.

14:00

Malcānu (sv. Mise)

Šķaunes pag.

20.05.

13:00

Meikšānu (sv. Mise)

Pasienes pag.

20.05.

14:30

Pintu

Pasienes pag.

27.05.

13:00

Borkuicu (sv. Mise)

Šķaunes pag.

27.05.

15:00

Mazurovas

Šķaunes pag.

27.05.

16:00

Dagdas jaunajos

Dagdas pilsēta

28.05.

16:00

Locglovas

Ezernieku pag.

Jūnijs

03.06.

12:00

Žerkļi

Pušas

03.06.

13:00

Prikņu

Bērziņu pag.

03.06.

14:00

Andzeļu

Andzeļu

03.06.

14:00

Janovcu

Andrupenes pag.

03.06.

15:00

Andžānu (sv. Mise)

Bērziņu pag.

03.06.

15:00

Kromanišku

Svariņu

03.06.

15:30

Andiņu

Andrupenes pag.

10.06.

12:00

Biža

Andrupenes

10.06.

12:00

Kriškinovas

Bērziņu

10.06.

13:00

Punduru (sv. Mise)

Bērziņu pag.

10.06.

14:00

Žogotovas

Ezernieku

10.06.

15:00

Zeiļovas

Šķaunes pag.

17.06.

12:00

Zundi

Andrupenes

17.06.

12:00

Valahu

Bērziņu pag.

17.06.

13:00

Šilovas

Bērziņu pag.

17.06.

14:00

Eisaku

Konstantinovas pag.

17.06.

14:00

Ruskuļovas

Ezernieku

17.06.

14:30

Moroziku

Bērziņu pag.

17.06.

15:30

Sīvergolas

Konstantinovas pag.

23.06.

13:00

Kozlovas (sv. Mise)

Pasienes pag.

24.06.

13:00

Šķaunes j. (sv. Mise)

Šķaunes pag.

24.06.

13:30

Asūnes

Asūnes

24.06.

14:30

Šķaunes v.

Šķaunes pag.

24.06.

15:00

Dūķeļu

Asūnes

Jūlijs

01.07.

12:00

Zastenki

Mākoņkalna

01.07.

13:00

Rukmaņi

Mākoņkalna

01.07.

13:00

Muižinīku (sv. Mise)

Šķaunes pag.

01.07.

14:00

Baltas

 

01.07.

14:00

Dubuļu

 

01.07.

15:00

Rēču

Pasienes pag.

01.07.

15:00

Perveļovas

 

01.07.

15:30

Muranišķu

Svariņu pag.

08.07.

12:00

Butkāni

Kastulinas

08.07.

12:00

Meļķeru

Ķepovas

08.07.

13:00

Leimaņu

Bērziņu pag.

08.07.

14:00

Zeļļu

Dagdas pag.

08.07.

15:00

Maču (sv. Mise)

Šķaunes pag.

08.07.

15:30

Sabaļu

 

09.07.

15:00

Vorzovas

Ķepovas

15.07.

11:00

Virauda

Mākoņkalna

15.07.

13:00

Jaunokras

Mākoņkalna

15.07.

13:00

Bricu (sv. Mise)

Šķaunes pag.

15.07.

15:00

Kuprišu

Istras pag.

22.07.

12:00

Piertnīki

Mākoņkalna

22.07.

13:00

Kovaļķu (sv. Mise)

Šķaunes pag.

22.07.

14:00

Ludvikovas

 

22.07.

15:00

Kōršupļovas

Pasienes pag.

22.07.

15:00

Romulišķu

 

22.07.

15:00

Veteraucu

Svariņu

29.07.

Uzreiz pēc sv. Mises

Beresnes (sv. Mise baznīcā 11:00)

Svariņu pag.

29.07.

14:00

Nazaru

Bērziņu pag.

29.07.

14:00

Dagdas vecajos

Dagdas pilsēta

29.07.

15:30

Krivinišķu

 

30.07.

14:30

Andrupene

Andrupenes

Augusts

05.08.

12:00

Zeļenpole

Mākoņkalna

06.08.

12:00

Ezernieku

Ezernieku

12.08.

12:00

Sivgaļi

Pušas

19.08.

12:00

Patmalnieki

Pušas

27.08.

14:00

Puša

Pušas

Aktualizēts 22.05.2017.