Reliģija

Svecīšu vakari Dagdas novada kapos

Datums Laiks Vieta
 5. oktobris 
 
13.00 Malcānu kapos (sv. Mise)
15.00 Bricu kapos
16.00 Dagdas jaunajos kapos
16.00  Muižnieku kapos (sv. Mise)
12. oktobris       13.00 Punduru kapos ( sv. Mise)
14.00 Janovcu kapos (Andrupenes pagasts)
15.00 Asūnes kapos (Asūnes pagasts)
15.00 Šķaunes kapos (sv. Mise)
16.00 Dūkeļu kapos (Asūnes pagasts)
16.00 Zeļļū kapos (Dagdas pagasts)
16.45 Fermas kapos (Asūnes pagasts)
19. oktobris  11.00 Ezernieku kapos (sv. Mise baznīcā, pēc tam aizlūgums uz kapiem)
14.00 Kovaļku kapos
26. oktobris 12.00 Kozlovas kapos (sv. Mise)
27. oktobris 11.00 Beresnes kapos (sv. Mise baznīcā, pēc tam aizlūgums uz kapiem)