Reliģija

Svecīšu vakari Dagdas novada kapos (IR VEIKTAS IZMAIŅAS PUŠAS DRAUDZES KAPSĒTĀS!!!)

Andrupenes, Pušas un Andzeļu draudžu kapsētās:

19. septembrī     13.00 Zeļenpole

                            14.15 Jaunokra

                            14.45 Biža

                            15.30 Andrupene

26. septembrī     13.00 Virauda

                            14.00 Rukmaņi

                            14.45 Zastenki

                            15.30 Piertnīki

03. oktobrī          13.00 Butkāni

                            13.45 Zundi

                            14.30 Patmalnieki

                            15.30 Puša

                            16.15 Sivgaļi

                            17.00 Žērkļi

10. oktobrī          16.00 Andzeļmuiža

 

Dagdas draudzes kapsētās:

 

03. oktobrī           16:00 Dagdas jaunajos kapos

10. oktobrī           14:00 Janovcu kapos (Andrupenes pagasts)

                             16:00 Zeļļu kapos (Dagdas pagasts)

 

Asūnes draudzes kapsētās:

 

10.oktobrī              15:00 Asūnes kapos

                               16:00 Dūkeļu kapos

                               16:45 Fermas kapos

 

Ezernieku, Šķaunes un Svariņu draudžu kapsētās svecīšu vakari šogad netiks rīkoti!

Sāk darboties garīgā atbalsta telefons “Emausas līnija”

No 24. marta sāka darboties uzklausīšanas un garīgā atbalsta telefons „Emausas līnija”, kura darbību koordinēs Latvijas konsekrētās personas. Vairāku Latvijā pārstāvēto ordeņu un kongregāciju māsas un brāļi zvanītājiem būs gatavi sniegt garīgo un emocionālo atbalstu, atbildēt uz jautājumiem savas kompetences robežās.

Kā skaidroja Latvijas Konsekrēto konferences pārstāve māsa Emanuēla SJE, doma par šāda tālruņa izveidošanu radusies jau aptuveni pirms gada kādā no konsekrēto tikšanās reizēm. Tālruņa mērķis ir sniegt cilvēkiem plašāku iespēju personiskai sarunai ar klostermāsām vai brāļiem, saņemt garīgo un emocionālo atbalstu, informāciju, atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem, izteikt lūgšanu nodomus. “Šī brīža situācija, kad apzināmies, cik daudziem cilvēkiem vajadzīgs garīgais stiprinājums, pamudināja praktiski realizēt iecerēto,” par projektu, kas darbību sāk laikā, kad pasaulē un Latvijā vīrusa Covid-19 izplatības dēļ tiek ieviesti dažādi ierobežojumi, stāsta māsa Emanuēla. Tālrunis ir plānots kā ilglaicīgs projekts.

Uzklausīšanas tālruņa numurs ir +371 28495847. Par zvaniem nav jāmaksā, un tālrunis darbosies ik dienu no pl. 9 līdz pl. 21. Sarunāties varēs ar to konkrēto brāli vai māsu, kurš tobrīd kalpos Emausas līnijā.

LRKB IC