Reliģija

Kapu svētki 2019.gadā

Datums

Laiks

Kapi

Pagasts

Maijs

11.05.

13:00

Rubuļu

Šķaunes

11.05.

14:00

Malcānu (Sv. Mise)

Šķaunes

18.05.

13:00

Meikšānu (Sv. Mise)

Pasienes

18.05.

14:30

Pintu

Pasienes

25.05.

16:00

Dagdas pilsētas jaunajos 

 

25.05.

13:00

Borkuicu (Sv. Mise)

Šķaunes

25.05.

15:00

Mazurovas

Šķaunes

26.05.

16:00

Locglovas

Ezernieku

Jūnijs

01.06.

14:00

Janovcu

 

01.06.

15:30

Andiņu

 

01.06.

15:00

Kromonišku

 

01.06.

13:00

Prikņu

Bērziņu

01.06.

11:00

Ruskuļovas

Ezernieku

01.06.

15:00

Andžānu (Sv. Mise)

Bērziņu

08.06.

12:00

Žērkļi

Pušas

08.06.

11:00

Žogotovas

Ezernieku

08.06.

13:00

Punduru (Sv. Mise)

Bērziņu

08.06.

12:00

Kriškinovas

 

08.06.

15:00

Zeiļovas

Šķaunes

15.06.

14:00

Eisaku

 

15.06.

12:00

Valahu

Bērziņu

15.06.

15:30

Sīvergolas

 

15.06.

13:00

Šilovas

Bērziņu

15.06.

14:30

Moroziku

Bērziņu

22.06.

13:30

Asūnes 

Asūnes

22.06.

15:00

Dūķeļu kapos

 

22.06.

13:00

Šķaunes jaunajos (Sv. Mise)

Šķaunes

22.06.

14:30

Šķaunes vecajos

Šķaunes

22.06.

14:00

Zeļļu  

22.06.

15:30

Sabaļu

 

22.06.

12:00 Bižas  

23.06.

15:00

Kozlovas (Sv. Mise)

Pasienes

29.06.

15:00

Leimaņu

Bērziņu

29.06.

16:30

Maču

Šķaunes

30.06.

12:00

Piertnīki

Mākoņkalna

Jūlijs

06.07.

11:00

Dubuļu

Kaunatas

06.07.

13:00

Muižnīku (Sv. Mise)

Šķaunes

06.07.

15:00

Rēču

Pasienes

06.07.

14:00

Baltas

 
06.07. 14:00 Andzeļi  

06.07.

15:30

Muranišķu

 

06.07.

15:00

Perveļovas

Bērziņu

13.07.

11:00

Virauda

Mākoņkalna

13.07.

13:00

Jaunokra

Mākoņkalna

13.07.

13:00

Bricu (Sv. Mise)

Šķaunes

13.07.

12:00

Meļķeru

 

13.07.

15:00

Kuprišu

Istras

14.07.

15:00

Vorzovas 

 

20.07.

13:00

Kovaļķu (Sv. Mise)

Šķaunes

20.07.

15:00

Kōršupļovas

Pasienes

20.07.

12:00

Zastenki

 

20.07.

13:00

Rukmaņi

 
20.07.  14:00  Dagdas pilsētas vecajos  
20.07. 15:30 Krivinišķu  

27.07.

14:00

Nazaru

Bērziņu

27.07.

uzreiz pēc sv. Mises

Beresnes (sv. Mise baznīcā plkst. 11:00)

 

27.07.

15:00

Veteraucu

 

27.07.

14:00

Ludvikovas

 

27.07.

15:00

Romulišķu

 

27.07.

12:00

Piertnīki

 

28.07.

14:30

Andrupene

Andrupenes

Augusts

04.08.

12:00

Ezernieku

 

10.08.

12:00

Zeļenpole

Mākoņkalna

17.08.

12:00

Sivgaļi

Pušas

25.08.

14:00

Puša

Pušas

31.08.

12:00

Patmalnieki

Pušas

Aktualizēts 14.05.2019.