Reliģija

Kapu svētki 2018.gadā

Datums

Laiks

Kapi

Pagasts

Maijs

05.05.

13:00

Locu

Svariņu

05.05.

14:00

Puščas

Svariņu

12.05.

13:00

Rubuļu

Šķaunes

12.05.

14:00

Malcānu (Sv. Mise)

Šķaunes

19.05.

12:00

Žērkļi

Pušas

19.05.

13:00

Meikšānu (Sv. Mise)

Pasienes

19.05.

14:30

Pintu

Pasienes

26.05.

16:00

Dagdas pilsētas jaunajos 

 

26.05.

12:00

Biža

Andrupenes

26.05.

13:00

Borkuicu (Sv. Mise)

Šķaunes

26.05.

15:00

Mazurovas

Šķaunes

27.05.

16:00

Locglovas

Ezernieku

Jūnijs

02.06.

14:00

Janovcu

 

02.06.

15:30

Andiņu

 

02.06.

15:00

Kromonišku

 

02.06.

13:00

Prikņu

Bērziņu

02.06.

14:00

(Sv.Mise pl.12:00)

Andzeļu

Andzeļu

02.06.

11:00

Ruskuļovas

Ezernieku

02.06.

15:00

Andžānu (Sv. Mise)

Bērziņu

03.06.

Sv.Mise pl.9:30

Asūnes baznīca

 

09.06.

11:00

Žogotovas

Ezernieku

09.06.

12:00

Zundi

Andrupenes

09.06.

13:00

Punduru (Sv. Mise)

Bērziņu

09.06.

12:00

Kriškinovas

 

09.06.

15:00

Zeiļovas

Šķaunes

10.06.

Sv.Mise pl.9:30

Asūnes baznīca

 

16.06.

14:00

Eisaku

 

16.06.

12:00

Zastenki

Pušas

16.06.

12:00

Valahu

Bērziņu

16.06.

13:00

Rukmaņi

Mākoņkalna

16.06.

15:30

Sīvergolas

 

16.06.

13:00

Šilovas

Bērziņu

16.06.

14:30

Moroziku

Bērziņu

23.06.

13:30

(Sv.Mise pl.12:00)

Asūnes 

Asūnes

23.06.

15:00

Dūķeļu kapos

 

23.06.

11:00

Kozlovas (Sv. Mise)

Pasienes

23.06.

14:30

Šķaunes jaunajos (Sv. Mise)

Šķaunes

23.06.

16:00

Šķaunes vecajos

Šķaunes

30.06.

11:00

Dubuļu

Kaunatas

30.06.

12:00

Piertnīki

Mākoņkalna

30.06.

15:30

Sabaļu

 

30.06.

13:00

Muižinīku (Sv. Mise)

Šķaunes

30.06.

14:00

Zeļļu

 

30.06.

15:00

Rēču

Pasienes

Jūlijs

07.07.

14:00

Baltas

 

07.07.

12:00

Butkāni

Kastulinas

07.07.

13:00

Leimaņu

Bērziņu

07.07.

15:30

Muranišķu

 

07.07.

15:00

Perveļovas

Bērziņu

07.07.

15:00

Maču (Sv. Mise)

Šķaunes

08.07.

Sv.Mise pl. 9.30

Asūnes baznīca

 

14.07.

11:00

Virauda

Mākoņkalna

14.07.

13:00

Jaunokra

Mākoņkalna

14.07.

13:00

Bricu (Sv. Mise)

Šķaunes

14.07.

12:00

Meļķeru

 

14.07.

15:00

Kuprišu

Istras

15.07.

15:00

Vorzovas 

 

15.07.

Sv.Mise pl. 9.30

Asūnes baznīca

 

21.07.

13:00

Kovaļķu (Sv. Mise)

Šķaunes

21.07.

15:00

Kōršupļovas

Pasienes

28.07.

Uzreiz pēc Sv. Mises

Beresnes (Sv. Mise baznīcā 11:00)

Svariņu

28.07.  14:00  Dagdas pilsētas vecajos  
28.07. 15:30 Krivinišķu  

28.07.

14:00

Nazaru

Bērziņu

28.07.

15:00

Veteraucu

 

29.07.

Sv.Mise pl. 9.30

Asūnes baznīca

 

29.07.

14:30

Andrupene

Andrupenes

Augusts

04.08.

12:00

Zeļenpole

Mākoņkalna

05.08.

12:00

Ezernieku

Ezernieku

11.08.

14:00

Ludvikovas

 

11.08.

15:00

Romulišķu

 

11.08.

12:00

Sivgaļi

Pušas

18.08.

12:00

Patmalnieki

Pušas

26.08.

14:00

Puša

Pušas

Aktualizēts 03.05.2018.