Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas pasākumi

Dagdas novada Kultūras centra struktūrvienībās: 


Andrupenes TN– 16.novembrī plkst. 20.00 – svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadienai

Andzeļu TN – 17.novembrī plkst.18.00  - Latvijai – 100 - svētku koncerts,

plkst. 21.00- svētku diskotēka

Asūnes TN– 16.novembrī plkst. 19.00 - svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienai, pilngadnieku sumināšana;   plkst.21.00 - svētku diskotēka

Bērziņu TN  - 17.novembrī svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadienai

Ezernieku SN – 16.novembrī svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadienai

Ķepovas SN – 12. – 16.novembrim ( plkst. 10.00 – 16.00 ) – radošās darbnīcas Latvijas Republikas simtgadei (vēlama iepriekš pieteikšanās pa tālr. 26102894)

Konstantinovas TN – 17.novembrī svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadienai, svētku diskotēka

Svariņu TN – 18.novembrī plkst. 14.00  - svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadienai

Šķaunes TN – 17.novembrī  plkst. 18.00  - svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Republikas  proklamēšanas 100.gadadienai; svētku diskotēka

 

Pasākumi Dagdas Kultūras centrā novembrī:

 

10.novembrī - Teātra izrāde bērniem „Maija un Paija” (režisore Inta Uškāne), ieeja brīva

12.novembrī plkst. 13.30 no Dagdas vidusskolas līdz piemineklim „Sērojošā māte”  Lāčplēša dienas lāpu gājiens

19. novembrī plkst. 14.00  – Latvijai – 100

  • 100-tā priekšmeta ielikšana Latgales līgavas pūra lādē (izstāžu zālē)
  • Dagdas novada Gada cilvēku un kolektīvu godināšana
  • Ekoloģiskās mūzikas grupas „Ducele” koncerts

24. novembrī Dagdas baltkrievu kultūras biedrības „Verbica” vokālā ansambļa „Akoļica ”  5 gadu jubilejas pasākums

25. novembrī plkst. 14.00 Latvijas spēlfilma „Tēvs Nakts”