Dagdas novada Kultūras centrs

Dagdas Tautas nams
Dagdas Tautas nams no pagalma puses
Dagdas parka estrāde
Vokālā grupa "Solversija"
Baltkrievu kultūras biedrības „Verbica”
Senjoru deju kolektīvs „Ezeriņi”
Sieviešu koris "Vēju roze"
Tautas deju ansamblis „Dagda”

Vadītājs:  Inese Plesņa

Telefons: 65653265

e-pasts: kultura@dagda.lv

Adrese: Alejas iela 29, Dagda

Dagdas novads,

LV-5674

 

Kultūras centra ēka  Dagdas pilsētā  tika nodota ekspluatācijā 1963.gada 7.oktobrī. Vēsturiski Kultūras centrs ir veidojies kā vietējās sabiedrības saieta, kultūras tradīciju uzturēšanas un identitātes veidošanas centrs. Šo funkciju iestāde ir saglabājusi arī šodien.  Kultūras centra ēkā zem viena jumta mīt vairākas organizācijas:

 • Dagdas novada Folkloras centrs;
 • Dagdas novada bibliotēka;
 • Dagdas pensionāru biedrība;
 • Baltkrievu kultūras biedrība „Verbica”
 • Dzimtsarakstu nodaļas svinīgo rituālu zāle;
 • Dagdas novada būvvalde.

 

Dagdas novads lepojas ar kuplo amatiermākslas kolektīvu skaitu. Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā aktīvi darbojas 140 dalībnieki, bet kopumā Dagdas novadā amatiermākslā ir iesaistījušies vairāk nekā 300 cilvēki. Šobrīd Dagdas pilsētā darbojas:

 • Tautas deju ansamblis „Dagda”, vadītāja Rita Vaišļa
 • Sieviešu koris "Vēju roze", vadītāja Anželika Pokule
 • Folkloras kopa „Olūteņi”, vadītāja Inta Viļuma
 • Vokālā grupa „Solversija”, vadītāja Solvita Plivča
 • Senioru deju kolektīvs „Ezeriņi”, vadītāja Lidija Kartenko
 • Senioru vokālie ansambļi -  „Sendienas” un „Ivuški”, vadītāja Larisa Tukiša
 • Baltkrievu  biedrības „Verbica” ansamblis  „Akolica”, vadītāja Tamāra Starovoitova
 •  Baltkrievu  biedrības „Verbica” ansamblis  „Vjarba”, vadītāja Larisa Tukiša

 

Kultūras centrs realizē kultūrpolitiku Dagdas novada administratīvajā teritorijā. Katras kultūras nozares augsto māksliniecisko līmeni apliecina sasniegumi – stabilas tradīcijas, saņemtās godalgas un balvas, atpazīstamība, vidi raksturojošie tradicionālie novada svētki  „Annas Dagdā”.

Kultūras centrā tiek organizēta pilsētas un novada koncertdzīve, izrādes, norisinās izklaides sarīkojumi, telpas tiek izīrētas informatīvi izglītojošām norisēm (semināri, konferences, lekcijas, informatīvas sanāksmes) un citiem pasākumiem.