Sovvaļnīki

Andrupenes folkloras kopa Sovvaļnīki

Dibināšanas gads — 2008

Vadītāja — Aija Vaičule

Tālrunis 26359568; 29254747

E-pasts: sovvalniiki@inbox.lv