Kultūra

Kultūras ziņas

1 26.11.2018
Valsts svētki Ezerniekos

18. novembrī, Latvijas simtgadē, Ezernieku Saietu nams aicināja Dagdas novada ģimenes saturīgi pavadīt svētku vakaru.

[vairāk]
1 23.11.2018
Koncerts veltīts Latvijas simtgadei

Piektdien, 16.novembrī Ezernieku Saietu namā izskanēja pirmais pasākums veltīts Latvijas simtgadei “ Tu esi Latvija, Es esmu Latvija, Mēs esam Latvija”.

[vairāk]
1 23.11.2018
LR proklamēšanas 100.gadadiena Asūnē

16. novembrī Asūnes Tautas nams pulcināja sava pagasta iedzīvotājus uz Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienu. Svētkus patriotiskās noskaņās ieskandināja tautas nama vokālais ansamblis “Paziņas” (vad.L.Tukiša) un līnijdeju grupa ”Balzāms dvēselei” (vad.Ž.Aišpure). Klausoties Justīnes Aišpures dziesmā par Latgali, dažiem skatītājiem acīs...

[vairāk]
1 23.11.2018
“Valsts dzimšanas dienu sagaidot"

No 12. līdz 16. novembrim Ķepovas Saietu namā norisinājās Latvijas Republikas gadadienai veltītās radošās darbnīcas - “Valsts dzimšanas dienu sagaidot”.

[vairāk]
1 09.11.2018
“Attīsim atmiņu kamolu”

24.oktobrī Asūnes TN notika vecākajai paaudzei veltīts pasākums “Attīsim atmiņu kamolu” un balle, kur seniori vērojot priekšnesumus un griežoties deju ritmos, atminas gan pirms vairākiem gadu desmitiem piedzīvoto, gan pa kādam šodienas piedzīvojumam.

[vairāk]