Kultūra

Kultūras ziņas

1 19.02.2018
Apskatāmas medību trofejas

17.februārī Dagdas Tautas nama izstāžu zālē tika atklāta Mednieku trofeju izstāde.

[vairāk]
1 19.02.2018
Meteņdienas pasākums Ķepovas pagastā “Atvadas no ziemas”

9.februārī Neikšānos tika svinēti Meteņi.

[vairāk]
1 16.02.2018
Dagdas TV: Aizgavieņa suprātkys

Pasākuma FOTOGALERIJA

[vairāk]
1 15.02.2018
Jauniešu Meteņdienas pasākums un sadraudzības vakars Andzeļos

9. februārī Andzeļos tika svinēti Meteņi. Tos organizēja Andzeļu Tautas nams, vietējais Bērnu un jauniešu centrs un pamatskola.

[vairāk]
1 14.02.2018
Dagdas Tautas nama materiāltehniskās bāzes pilnveidošana

Pievilcīga kultūras vide, kā arī attīstīta atbilstoša infrastruktūra tieši ietekmē ikvienas teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, piedāvājot personības attīstības un pilnveides iespējas visa mūža garumā.

[vairāk]
1 14.02.2018
Tautas Saimes grāmatas ceļš pa novadu

Jau kopš novembra pa Dagdas novadu ceļoja Tautas Saimes grāmata.

[vairāk]
1 13.02.2018
Dagdas “Olūteņi” maskojās piecpadsmito reizi

No 10. līdz 11.februārim Kārsavā un Kārsavas novadā norisinājās XIX Starptautiskais masku tradīciju festivāls, kurš pulcēja kopā 22 masku grupas no dažādām Latvijas vietām – Līvāniem, Limbažiem, Smiltenes, Tārgales, Dagdas, Izvaltas, Blontiem, Ludzas, Isnaudas, Sēļiem, Pušmucovas, Nirzas, Salnavas, Mērdzenes, Bārbeles, Žīguriem, Katlakalna un...

[vairāk]