Nākotnei

2010.gadā 5.maijā tika nodibināta biedrība “Nākotnei”. Par tās dibinātājiem kļuva aktīvākie pagasta iedzīvotāji. Biedrība darbojas slēgtās skolas ēkā. Rezultātā bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ir dota iespēja brīvo laiku pavadīt plašās piemērotās telpās, izmantojot mūsdienīgas spēles un sporta inventāru.

Organizācijas misija: Veidot pozitīvu vidi, radot iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem organizēt lietderīgus un interesantus pasākumus saturīga brīva laika pavadīšanai. Radīt iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas un izprast to vērtību. Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu. Uzlabot lauku sabiedrības vispārējo noskaņojumu, celt iedzīvotāju pašapziņu un sekmēt pašiniciatīvu.

Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām