Ašo kompānija

Jauniešu biedrība “ Ašo kompānija ” darbojas no 2010.gada 27.janvāra
( agrāk darbojās kā jauniešu iniciatīvu grupa )
 Biedrībā aktīvi darbojas 30  Asūnes un Ķepovas jaunieši no 13 līdz 25 gadiem.

 Organizējam lietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu (galvenokārt, kultūras un sporta aktivitātes): intelektuālās spēles, konkursi, atpūtas vakari, sporta secensības.

 Rakstām un realizējam atbalstītos projektus (2012.gadā- ELFLA projekts” Sporta aprīkojuma iegāde ziemas sporta veidu attīstībai vietējiem iedzīvotajiem” un VAS „Hipotēku un zemes banka” projekts „Bērnu rotaļu laukums Asūnes brīvdabas estrādē ”)
Dodam iespēju jauniešiem iegūt jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas ( NVA projekts ”Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”).
 Esam sadraudzējušies ar vairākām Dagdas novada jauniešu biedrībām, rīkojam kopīgus pasākumus,  sadraudzības vakaruska katru pavasari aktīvi piedalāmies talkās.


Adrese: Skolas iela 12, c. Asūne, Asūnes pag., Dagdas novads, LV- 5676,
tālr.: 29246185; e-pasts: asokompanija@inbox.lv
Reģ.Nr. 40008153011,
konta Nr.: LV83BATR0051J02894100

Biedrības „Ašo kompānija” valdes priekšsēdētāja: Olga Lukjanska