Jauniešiem

NVO ziņas, Jauniešu ziņas

18.08.2014

Īstenots LVAFA projekts “Dabas vides izglītības nometne “Dabas draugs, darbosimies kopā!”

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansējumam (1366 eiro) un Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējumam (456 eiro), jauniešu biedrība “Dagne” īstenoja projektu “Dabas vides izglītības nometne „Dabas draugs, darbosimies kopā!".

Projekta īstenošana iesākās šī gada jūlijā. Saskaņā ar darba plānu tika paplašināts savulaik izveidotais “Meža dārzs”- laukumā pie novada Jauniešu iniciatīvu centra ēkas Dagdā, Alejas ielā 11A . Projekta ietvaros nopirkti un iestādīti 25 veidu meža augi, kā arī iegādātas vides galda spēles un dabas izzinošā literatūra.

Nometne tika organizēta no 4.līdz 8.augustam un tajā iesaistījās 20 dalībnieki - 18 bērni (8-14 gadi) un divi jaunieši, tostarp arī bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Jau pirmajā nometnes dienā tās dalībnieki aktīvi iesaistījās nodarbībās, kuras vadīja zinoša vides speciāliste - Irēna Broliša. Nodarbību laikā dalībnieki paplašināja zināšanas par “Meža dārza” augiem, pievērsās augu aizsardzības tēmai, izspēlēja vairākas vides spēles.

Nākamajā dienā nometnes dalībnieki sagaidīja LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centraspeciālisti Danutu Kiopu. Bērni ar lielu interesi iesaistījās vides interpretācijas pārgājienā pa jauniešu centra teritoriju - koku aleju un “Meža dārzu”, pierādot, ka ir uzmanīgi klausītāji un dabas vērotāji. Aizrautīgas bija arī D. Kiopas vadītās radošās darbnīcas “Darinājumi no dabas materiāliem”.

Arī turpmākās dienas nometnes dalībniekiem bija ne mazāk interesantas. Izzinošā ekskursija uz Dabas vides izglītības centru ”Rāzna” un interaktīvās nodarbības "Iepazīsti un sajūti Rāznas Nacionālā parka mežus" paplašināja dalībnieku redzesloku par Latgales krāšņo dabu un papildināja dabas vides zināšanas. Pēc tam sekoja ekskursija uz zemnieku saimniecību “Eži”, kurā bērniem parādīja augļu sulu gatavošanas procesu, kā arī varēja uzzināt augļu sulas noslēpumus un to daudzveidību.

Nometnes noslēgumā tās dalībniekiem tika organizēts brauciens uz Jēkabpils bērnu un jauniešu invalīdu biedrību “Cerību sala”. Mūsu bērni prezentēja nometnes laikā izveidoto “Meža dārza grāmatu”, rādīja pašsacerētās pasakas “Piedzīvojumi Meža dārzā” improvizāciju, kā arī sniedza nelielu koncertu – demonstrēja pašdarinātos netradicionālās modes tērpus, priecēja ar jaukām Austrumu dejām un skanīgām dziesmām.

Projekta ietvaros iegādātie metodiskie materiāli - vides galda spēles un dabas izzinošā literatūra - ir pieprasīta arī pēc nometnes norises. Jauniešu centra aktivitātēs, kuru tematika ir daba, iesaistās arvien vairāk jaunu dalībnieku.

Nometnes dalībnieku vārdā pateicos Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijai un Dagdas novada pašvaldībai par doto iespēju bērniem un jauniešiem darboties nometnē. Paldies nometnes darba grupai: projekta vadītajai O.Čapkevičai, brīvprātīgajiem jauniešiem- J.Trofimovai, D.Badūnei, M.Rutkai, R.Šukelei, N.Ivuļonokai, L.Borisovai, un visiem pārējiem brīvprātīgajiem darbiniekiem un atbalstītājiem, kuri iesaistījās nometnes organizēšanā.

Nometnes vadītāja A.Odiņeca

 

 

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem