Jauniešiem

Jauniešu ziņas

10.11.2014

Pasākums „Kafija ar politiķiem” Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Projekta „ TUESILV” ietvaros un sadarbībā ar Dagdas novada JIC šī gada 31.oktobrī tika organizēts pasākums - diskusija „Kafija ar politiķiem”, kas noritēja jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes”.

„Kafija ar politiķiem” ir Zviedrijā radīta un Latvijā adaptēta līdzdalības metode, kuras mērķis ir abām iesaistītajām pusēm – jauniešiem un politiķiem – pārdomātā un patīkamā vidē  satikties, iepazīties un pārrunāt jauniešiem aktuālus jautājumus.

 

Radošajās un spraigās aktivitātēs jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” tika pārrunāti vairāki jauniešiem nozīmīgi jautājumi: uzņēmējdarbības attīstība, sports un veselība, brīvā laika pavadīšanas iespējas, labvēlīgā vide jauniešu dzīvei savā novadā.  Lai nozīmīgākās idejas varētu īstenot, aktīvākā pasākuma dalībniece Diāna Semjonova diskusijas laikā tapušās idejas apkopoja un iesniedza Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centram. Jauniešu skatījumā,  uzņēmējdarbības atbalsta centra  un kvalitatīvas trenažieru zāles izveide Dagdā ir svarīgākās idejas.

           

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos pasākumā. Īpašs paldies pasākuma vadītājiem no Rēzeknes – projekta „TUESILV” Latgales reģiona aktivitāšu koordinatorei, jaunatnes lietu speciālistei Ivetai Balčūnei un projekta brīvprātīgajam Arnim Krancānam par prasmīgi organizētu pasākumu.

 

A.Odiņeca

Dagdas novada JIC vadītāja

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem