Jauniešiem

Jauniešu ziņas

11.12.2014

Neformālās apmācības „Erasmus +“

123456 1/
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

No 19.novembra līdz 28.novembrim Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta Bērnu un jauniešu centra vadītāja Kristīne Rimša un Rēzeknes futbola akadēmijas treneris Rihards Ivanovs piedalījās Dagdas novada jauniešu biedrības „Dagne“ „Erasmus +” programmas projektā „Neformalitātes izmantošana: Sports kā instruments neformālās izglītības veicināšanai”.

Tas tika organizēts treninga veidā, kura mērķis bija apmācīt sporta trenerus un jaunatnes darbiniekus pielietot neformālās izglītības metodes caur sportu darbā ar jauniešiem, kuri dzīvo lauku rajonos, risku grupas jauniešiem un jauniešiem no nelabvēlīgas vides utml.Treninga norises vieta bija viesu nams „Obiteļ“. Viesu nams atradās visai nomaļā vietā, kuru ieskāva mežs.

 

Apmācībās piedalījās 4 valstis - Gruzija, Lietuva, Baltkrievija un Latvija. Katru valsti pārstāvēja 7 cilvēki.

 

Treninga laikā dalībnikiem bija iespēja:

 • - iepazīties ar neformālās izglītības teorijām un metodēm, un to praktisko pielietojumu caur sportu;
 • - apmainīties ar veiksmīgām praksēm un dažādām metodēm darbā ar jauniešiem ar mazākām iespējām, lai papildinātu sporta treneru un jaunatnes darbinieku „pūra lādīti“;
 • -  izstrādāt vai izveidot jaunas metodes, lai izmantot tās dažādos sporta pasākumos kā neformālās izglītības instrumentu darbā ar jauniešiem ar mazākām iespējām;
 • -  iepazīties ar programmu „Erasmus +“ kā resursu, lai realizētu neformālās izglītības programmas caur sportu nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • -  attīstīt partnerību un sadarbību starp Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Gruzijas sporta treneriem un jauniešu darbiniekiem, lai realizētu savstarpējus izglītojošus projektus caur sportu izmantojot programmu „Erasmus +“.

 

Treninga norises laikā visiem dalībniekiem bija dota iespēja  attīstīt savas personīgās kompetences gan darbojoties mazākās grupās, gan vienā lielā grupā. Pirmās trīs dienas tika veltītas grupas iepazīstināšanai un saliedēšanai. Katra diena sākās ar kaut kādu aktivitāti jeb tā saucamo „enerdžaizeri“, lai iekustinātu un sagatavotu grupu darbam. Bija iespēja visiem izteikt savas domas, izjūtas vai emocijas tajā brīdī visiem klātesošajiem.

 

Pēc ikviena uzdevuma, ko veica dalībnieki, tika veiktas pārrunāja. Tika jautāts, kā kurš jutās uzdevuma laikā, kādas emocijas valdīja jeb, ar vienu vārdu sakot, notika refleksija.

 

Refleksija - cilvēka pašizziņa, kas izpaužas savu personīgo pārdzīvojumu, sajūtu un pārdomu uztvērumos un apcerēšanā. Refleksija ir ne tikai sevis saprašana un zināšanas par sevi, bet arī noskaidrošana, ko citi zina par mani, kā saprot manas personības nozīmes, emocionālās reakcijas utt.

 

Refleksija ir ļoti svarīga arī ikdienas darbā ar jauniešiem, jauniešu grupām, lai izveidotu, ja nepieciešams, saliedētu komandu, jo tās laikā tiek atklātas katra personīgās izjūtas un emocijas. Un tieši tāda vide tika veidota visu apmācību laiku, lai veicinātu dalībniekus izteikt to, ko katrs jūt vai juta pildot uzdevumu.

 

Apmācībās piedalījās 28 dalībnieki, un bieži vien tā bija viena grupa, kurai tika dots ļoti vienkāršs uzdevums, kura izpildīšanai bija nepieciešamas katra individuālās prasmes strādāt grupā, uzticēties, komunicēt, uzklausīt otru un ieklausīties. Un pateicoties treneru milzīgajai pieredzei un kompetencei, daudzi dalībnieki atvērās un varēja brīvi runāt grupas priekšā par savām izjūtām, nebaidoties, ka citi var nesaprast vai smieties. Kaut arī uz doto brīdi jau grupa atradās tādā attīstības stadijā, ka saprata viens otru no pusvārda.

 

Apmācības vidus daļā, treneri stāstīja par grupas attīstības stadijām un dinamiku, kas un kāpēc notiek. Ir svarīgi vērot visu grupu kopumā. Tika stāstīts par jaunatnes iesaistīšanu pasākumu organizēšanā. Cik lielā mērā mēs uzticam jauniešiem pašiem darboties un pašiem arī pieļaut kļūdas, lai pēc tam no tām mācīties.

 

Treninga noslēdzošajā dienā plaši tika stāstīts par „Erasmus +“ programmu, tika veidoti un apspriesti jauni sadarbības projektu uzmetumi, paustas jaunas idejas un to iespējamās realizācijas iespējas.

 

Šis trenings bija lieliska iespēja attīstīt kā savas personīgās kompetences, kā arī iepazīt jaunus iespējamos starptautiskās sadarbības partnerus un pakāpties par vienu pakāpienu augstāk gan savā izaugsmē, gan arī dodot iespēju turpmāk citiem piedalīties šādā treningā!

 

Gribētos pateikties šī projekta organizētājiem un realizētājiem: Dagdas novada jauniešu biedrības „Dagne“ valdes priekšsēdētājai Svetlanai Ilatovskai un  šīs biedrības valdes loceklei Ainai Odiņecai, par iespēju piedalīties šajā treningā, kā arī ļoti liels paldies treneriem – Мариша Корж (Baltkrievija), Donatas Petkauskas (Lietuva) par milzīgo ieguldījumu mūsu kā jaunatnes darbinieku attīstībā, gan arī personīgajā attīstībā un sevis izzināšanā!

 

Kristīne Rimša

Ozolmuižas Bērnu un jauniešu centra vadītāja

 

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem