Jauniešiem

Test, Jauniešu ziņas

26.03.2015

Jaunieši apgūst jaunas zināšanas

1234567 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Projekta „Latgales jauniešu drošumspēja un pilsoniskums” ietvaros Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā notika apmācības jauniešiem.

19. martā Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” pulcējās Dagdas un Ezernieku vidusskolu skolēnu parlamentu pārstāvji un citi aktīvie Dagdas jaunieši, lai piedalītos projekta „Latgales jauniešu drošumspēja un pilsoniskums” paredzētajās apmacībās. Dalībnieki iesaistījās dažādās neformālās izglītības aktivitātēs un paplašināja savas zināšanas par pilsonisko iniciatīvu veidošanu, plānošanu un īstenošanu savā pilsētā, skolā vai pagalmā, kā arī kopā ar apmācību vadītājiem mēģināja izprast jēdziena „drošumspēja” būtību.

 

Apmācības ir tikai daļa no projekta, kas ilgst līdz maija mēnesim. Jauniešiem noderīgas un saistošas aktivitātes turpināsies Dagdas novada jauniešu centrā 9. aprīlī. Projekta noslēgumā tiks izdots DVD ar jauniešu video - sižetiem par to, kā jaunieši izprot drošumspējas un pilsoniskuma jēgu un īsteno savas iniciatīvas. Programmā ir paredzēts arī laiks dalībnieku un viņu komandu konsultācijām par galaprodukta izstrādes procesu un tehniskiem jautājumiem.

 

Projektu īsteno biedrība „Latgolys Studentu centrs” un partneri: biedrība „Darītājiem” un JB „Dagne”. Semināra organizēšanas aktivitātes atbalsta Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centrs, Rēzeknes Augstskolas Absolventu Asociācija un SIA „ORGLAB”.

 

Projektu „Latgales jauniešu drošumspēja un pilsoniskums” finansē LR Kultūras ministrija un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.

 

Jauniešu vārdā pateicos Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centra vadītājai Dr. Mārītei Kravalei-Pauliņai un biedrības „Darītājiem” valdes priekšsēdētājam Viktoram Galleram par veiksmīgi organizētām un saturiski bagātām apmācībām.

 

A.Odiņeca

Dagdas novada JIC vadītāja

 

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem