Jauniešiem

Jauniešu ziņas

24.02.2020

Jauniešu centra "Dagne" ciemošanās Aleksandrovas pamatskolā

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

20.februārī Aleksandrovas pamatskolā pirmsskolas grupā "Bitītes" viesojās ciemiņi no jauniešu centra "Dagne".

Visa vakara garumā aktīvie jaunieši iesaistīja bērnus spēlēs un rotaļas, bet ne tikai, vakara noslēgumā, jaunieši dāvāja mums brīnišķīgas dāvanas, kuras ievērojami paplašināja grupas metodiski materiālo bāzi. 
Vēlamies teikt lielu PALDIES aktīvajiem jauniešiem Jurijam Lovčinovskim, Anastasijai Locei, Ilonai Kuzminai, Lindai Margevičai, Ritai Šukelei un biedrības vadītājam Aivaram Bačkuram par jautrām rotaļām, par dāvanām, bet pats galvenais - par dzirkstelēm bērnu acīs, ko viņi spēja dāvāt visa vakara garumā. 

Raksta autore: Iveta Malinovska
Aleksandrovas pamatskolas pirmsskolas grupas "Bitītes" audzinātāja

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem