Jauniešiem

Jauniešu ziņas

03.09.2020

Satikties, iedvesmoties, uzzināt!

123456 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Jaunieši no visas Latvijas vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kas piedalījušies Centra MARTA īstenotajās vardarbības prevencijas grupās, augustā satikās Dagdā jauniešu festivālā “Drosme rūpēties!”

“Šeit ir tā vieta kur visi ir atklāti un kļūst drosmīgi,” tā par festivālā pieredzēto atzina kāds no dalībniekiem. Jauniešu festivālā satikās jaunieši no dažādām Centra MARTA īstenotajām vardarbības prevencijas jauniešu grupām un trīs dienu garumā no 24. līdz 26. augustam tīklojās un stiprināja piederības izjūtu grupās paustajiem vēstījumiem un vērtībām, veidojot drošu un atklātu vidi sarunām un draudzībai.

Jaunieši piedalījās dažādās neformālās izglītības aktivitātēs, stiprināja kritiskās domāšanas, situāciju analīzes un lēmumu pieņemšanas prasmes. Tādējādi veicinot jauniešu spēju iespējami veselīgā veidā rīkoties krīzes situācijās, kā arī novērst šādu situāciju rašanos. Projekta aktivitāšu ietvaros jauniešiem bija iespēja padziļināti izzināt un diskutēt par jautājumiem attiecībā uz pašizziņu, veselīgām attiecībām, savu un citu emociju atpazīšanu un pārvaldīšanu, vardarbības veidiem, t. sk. cilvēktirdzniecību, to atpazīšanu un atbilstošu reaģēšanu, kā arī stiprināt diskusiju veidošanas un konfliktu risināšanas prasmes. Kā paši jaunieši atzina, viņi pasākuma gaitā ieguva jaunus draugus un zināšanas, kā arī iemācījās labāk komunicēt ar citiem.

Festivālā piedalījās jauniešu grupas un līderi no Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls”, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra, Līvbērzes pamatskolas, Valmieras Jauniešu Mājas, Jauniešu biedrības “Dagne”, Iecavas internātpamatskolas un Priekuļu vidusskolas.

Centrs MARTA visā Latvijā īsteno vardarbības prevencijas jauniešu grupas, kas jauniešiem palīdz labāk izprast un kritiski novērtēt emociju vadību, vardarbības riskus, konfliktu risināšanas prasmes, dzimumu normas, lomas un stereotipus sabiedrībā un to ietekmi uz mūsu mijiedarbību, lēmumiem un uzvedību. Projekta “Drosme rūpēties” mērķis ir veicināt jauniešu piederības izjūtu gan vietējā, gan nacionālā līmenī, kā arī veicināt iesaisti aktivitātēs, kas samazina riska faktorus jauniešu iekļūšanai vardarbīgās attiecībās – attīstot zināšanas, prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas, lai atpazītu, reaģētu un novērstu vardarbību pret sevi un saviem vienaudžiem.

Projekts īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem; Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros un OAK Foundation atbalstu.  


Aivars Bačkurs

Jauniešu biedrības "DAGNE" valdes priekšsēdētājs
Kultūras pasākumu organizators Dagdas novada Kultūras centrā

 

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem