Jauniešiem

Jauniešu ziņas

30.10.2019

Ražas svētki Dagdas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā

12345 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centra bērnu un jauniešu lokā ir apmeklētāji, kuri labprāt iesaistās pasākumos, kas stiprina kristīgo ticību un māca nemainīgas vērtības: mīlestību, piedošanu, ticību un cerību.

Viens no šādiem pasākumiem ir Ražas jeb Pateicības svētki, kuros baznīcas cilvēki pateicas Dievam par dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem.

Atsaucoties Dagdas Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas dekāna Pāvila Odiņa aicinājumam -iesaistīties Ražas svētku organizēšanā-, Jauniešu centra rokdarbu pulciņa dalībnieki, metodiķes Ilonas Mūrnieces vadībā, nesa uz dievnamu augļus, dārzeņus un citas dāvanas, no kurām tika izveidota rudens ražas izstāde.

Savukārt 27.oktobrī bērni un jaunieši devās uz Dagdas katoļu baznīcu, lai piedalītos Svētajā Misē un pateiktos Dievam par saņemtajām žēlastībām.

Lai pasākums būtu pievilcīgāks, bērni un jaunieši, tērpušies mājdzīvnieku un citās Dieva radību maskās, teica Dievam pateicības vārdus un novietoja rudens dāvanas pie dievnama altāra. Svētās Mises laikā bērni un jaunieši aizrautīgi klausījās dekāna Pāvila Odiņa sprediķi, kas mudināja neaizmirst pateikties Dievam par dāvāto dzīvību un zemi, kas nes augļus.

Pēc dievkalpojuma dekāns Pāvils aicināja bērnus un jauniešus pie svētku galda, kur, dzerot tēju un mielojoties ar garšīgiem našķiem, tika pārrunāts šajā dienā piedzīvotais un apspriestas ieceres turpmākai sadarbībai.

Bērni un jaunieši sirsnīgi pateicas dekānam Pāvilam Odiņam par garīgo stiprinājumu un jauku sadarbību!

 

Dagdas novada JIC brīvprātīgā žurnāliste Liāna Babre

 

 

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem