Jauniešiem

Jauniešu ziņas

02.09.2019

Jauniešu iniciatīvu projekta “Spilgts mirklis –spilgtā nākotnē” īstenošana

1 1/
  • 1

Jauniešu biedrība “DEVA” guva atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta “ PuMPuRS” ietvaros un uzsāk projekta “Spilgts mirklis – spilgtā nākotne ”, kuru plānots realizēt līdz 2020.gada aprīlim.

Visas ieplānotās aktivitātes tiek atmaksātas projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” finansējuma ietvaros, kopējās izmaksas sastāda 4600 EUR.

Projekta aktivitātēs piedalīsies 15 skolēni, tai skaitā Andrupenes pamatskolas 5. -9. klases audzēkņi , no tiem  6 (PMP) riska grupas  skolēni un Andrupenes pamatskolas absolventi, kas aktīvi iesaistās  jauniešu biedrības “DEVA” dzīvē.

Galvenās aktivitātes:

1.Izglītojošs pasākums “Mirklis”

2. Aktivitāšu cikls “orientēšanās dabā”

3.Aktivitāte “Fizika gaisā”

4.Patriotiskās audzināšanas mēnesis “Es lepojos..”

5. Rokdarbu pulciņš

6. Aktīvs pasākums “Ziemas prieki”

7. Noslēguma pasākums

 

JB “DEVA” valdes locekle T.Šangele

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem