Jauniešiem

Jauniešu ziņas, Izglītības ziņas

01.10.2019

Jauniešu iniciatīvu projekta " Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!" īstenošana

12345678910 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

104. Dagdas mazpulks guva atbalstu Eiropas Sociālā fonda projekta “ PuMPuRS” ietvaros un septembrī ir veiksmīgi uzsācis projektu " Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!", kuru plānots realizēt līdz 2019.gada 31.decembrim.

Visas ieplānotās aktivitātes tiek atmaksātas projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” finansējuma ietvaros, kopējās izmaksas sastāda 4600 EUR.

Tika ieplānots, ka projekta aktivitātēs piedalīsies 24 mazpulcēni , no tiem  vismaz 10 (PMP) riska grupas  skolēni.

Projekta norises laikā jaunieši apgūs veselīgu ēdienu gatavošanas prasmes ikdienai un svētkiem, izmantojot gan pieejamos lauku produktus, gan eksotiskus produktus. Paralēli tiks pievērsta uzmanība galda kultūrai, uzvedības etiķetei. Pašapkalpošanās prasmju apguves cikla mērķis ir iemācīties organizēt ikdienas dzīvi, uzturēt kārtību, gādāt par resursu lietderīgu un ekonomisku izmantošanu, rūpēties par sevi. Tās būs radošās darbnīcas un ģimenes ārsta nodarbības, kas nodrošinātu mērķa sasniegšanu.

Līdzdalība projekta pasākumos katrā bērnā un jaunietī stiprinās pārliecību, ka veiksmīgas dzīves pamatā ir Mazpulku pamatvērtības- čaklas rokas, ass prāts, laba sirds un stipra veselība.

Projekta nosaukums " Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!" ietver sevī vairākas pakāpes, kas tiek realizētas:

" Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!" - septembrī ir notikušas 2 plānošanas  un 1 vērtēšanas sanāksme, kuru laikā jaunieši veic plānošanas darbus aktivitātēm, pienākumu sadali, kā arī izvērtē savu veikumu.

" Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!" – nodarbība “Nāk rudentiņš, būs barga ziema!”, kas tika ļoti gaidīta. Jo , kā rudens iekrāso lapas košām krāsām, gatavojot kokus ziemai, tā arī Dagdas vidusskolas mazpulcēni projekta “Pumpurs” ietvaros steidzās sarūpēt no rudens veltēm ziemas krājumus. 25.septembrī skolas mājturības kabinetā aizrautīgi rosījās jaunieši: katrs pildīja uzticēto pienākumu. Vieni mazgāja, svēra un grieza dāzeņus, citi sagatavoja  burciņas pildīšanai. Tapa dārzeņu salāti! Daži jaunieši atklāja sev ko jaunu: kā pareizi nosvērt un aprēķināt nepieciešamo produktu daudzumu, kā pareizi sagriezt dārzeņus, citi pārbaudīja savu izturību “cīņā ” ar sīviem sīpoliem, vēl kāds pierādīja sev un citiem, ka prot darbu pabeigt līdz galam, sakārtojot savu darba vietu un izmazgājot katliņu. Virtuvē virmoja ne tikai garšīgo salātu smarža, bet nepiespiesta, jautra jauniešu čalošana un jautrie smiekli.

Visiem grupas dalībniekiem bija prieks un gandarījums par paveiktiem maziem darbiņiem un lielo kopdarbu. Noslēgumā katrs “gardās” aktivitātes dalībnieks saņēma savas ziemas krājumu burciņas.

" Plāno, skaiti, vērtē, dari. Tu to vari!" – apkopojot septembra darbu, ikviens atrada par ko pateikt: “Es to varu!”.

Visas ieplānotās aktivitātes tiek atmaksātas projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” finansējuma ietvaros, kopējās izmaksas sastāda 4600 EUR.

 

104. Dagdas mazpulka un projekta vadītāja Anna Krilova

Projekta aktivitāšu metodiķe, aktivitāšu vadītāja Diāna Krilova

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem