Jauniešiem

NVO ziņas, Jauniešu ziņas, Ziņas

27.10.2020

Digitālās mācībās jauniešiem "Tauriņa efekts - jaunatne PAR iekļaujošu sabiedrību!"

1 1/
  • 1

Šogad no 17. līdz 18.oktobrim, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas jauniešu nodaļas 4 biedri piedalījās 2 dienu digitālajās mācībās „Tauriņa efekts - jaunatne PAR iekļaujošu sabiedrību!”

Kāpēc Tauriņa efekts (butterfly effect)? “Tauriņa efekts ir koncepcija, kas paredz, ka maziem cēloņiem var būt liela ietekme.” Šajās jauniešu mācībās “tauriņa efekts” bija simbols spēkam un ieteikmei, kas ir katra cilvēka lēmumiem un rīcībai, sākot no ikdienas maziem notikumiem, beidzot ar lēmumiem un noteikumiem, kas tiek izveidoti vadošos amatos. Tika izmantota Zoom platforma.

Mācību mērķis bija veicināt jauniešos izpratni par sociālo iekļaušanu, motivējot būt aktīviem sabiedrības locekļiem sociālās iekļaušanas jomā un izstrādāt sociālās iekļaušanas pasākumu idejas vietējā kopienā. Apmācības sākumā dalībnieki iepazinās cits ar citu. Divu dienu laikā tika pārrunāti temati iekļaujoša sabiedrība, sociālā iekļaušana, iekšējie un ārējie resursi.  Grupās tika analizēti, cēloņi un sekas neiekļaujošai sabiedrībai.

Dalībnieki stāsta par programmu: “Katrs no mums prezentēja savus aktivitāšu pieredzes stāstus par sociālo iekļaušanu dažādos reģionos. Pārrunājām par ERASMUS+ programmu, ESK un neformālo izglītību. Katram tika iedots individuāls darbs - noskatīties pamācošu filmiņu, “Butterfly circus” jeb “Taureņu cirks”, lai varētu saprast, kāds tad ir tauriņa efekts cilvēku vidū, kas bija iedvesmojoši un simboliski.

Iesakām noskatīties video, kas aizkustina sirdi, tas atrodams te: https://www.youtube.com/watch?v=KbkTZ7Ii8Vs&ab_channel=Inspired-2-Transition&fbclid=IwAR2JnDF0kfCUhYJ__fyeB-f2DzJ3q_BQc6PStRHixIx7KtV2K7M8soxF08A

Apmācību noslēgumā  mēs veicām izvērtēšanu, kurā mēs veidojām katrs savu taureni un padevām to viens otram iztēlojoties, ka tas lido tieši pie mums. Piedaloties šādās apmācībās mēs ieguvām daudz informācijas, jaunus kontaktus un spēku turpmākajiem darbiem, kā arī izstrādājām grupās iniciatīvas iekļaujošas sabiedrības sekmēšanai. Vēlamies pateikt lielu, milzīgu paldies šo apmācību organizatorim Kristīnai Kastronovai, Sergejam Andrejevam un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes vadītājai Sigitai Skujiņai sadarbībā ar programmu Eurodesk, ka nodrošināja kvalitatīvu darbu attālināti, caur zoom platformu, kā arī deva jaunas zināšanas un iedvesmu tālākiem darbiem aktivitāšu īstenošanā.

 

Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas

Dagdas jauniešu nodaļas brīvprātīgā

Rita Šukele

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem