Jauniešiem

Jauniešu ziņas

25.11.2020

Dagdas novada jaunieši tiek aicināti pieteikties nodarbību ciklam „DROSME RŪPĒTIES”

1 1/
  • 1

Dagdas novada jauniešiem 2020.gada decembrī un 2021.gada janvārī būs iespēja piedalīties tiešsaistes semināru un nodarbību ciklā „DROSME RŪPĒTIES”.

Metodoloģiju ir izstrādājis resursu centrs „MARTA,” kas sekmīgi darbojas ar mērķi veidot uz dzimumu līdztiesību balstītu pilsonisko sabiedrību, kalpojot sievietēm un aizstāvot tiesības. Ciklu Dagdas novadā organizēs jauniešu biedrība “Dagne” sadarbībā ar Jūliju Smoļaninovu, mērķējot uz jauniešu grupu vecumā no 12 līdz 18 gadiem, kas vēlas izteikt viedokli par sensitīviem tematiem.

Nodarbību ciklā ir ietvertas tēmas par sevis un citu izprašanu, piederību grupai un kopienai, jauniešiem būs iespēja izprast savu uzvedību un emocijas, kā tās vadīt. Tiks runāts arī par sensitīvākiem jautājumiem, kā reproduktīvā veselība, HIV/AIDS, STS, atkarību izraisošas vielas u.c.. Jaunieši, piedaloties neformālās projekta tiešsaistes nodarbībās, stiprinās kritiskās domāšanas, situācijas analīzes un lēmumu pieņemšanas prasmes, veicinās spēju iespējami veselīgākā veidā rīkoties krīzes situācijās, kā arī novērst šādu situāciju rašanos. Projekta aktivitāšu ietvaros jauniešiem būs iespēja padziļināti izzināt un diskutēt par jautājumiem attiecībā uz pašizziņu, veselīgām attiecībām, savu un citu emociju atpazīšanu un pārvaldīšanu, vardarbības veidiem, t.sk. cilvēku tirdzniecību, to atpazīšanu un atbilstošu reaģēšanu, būs iespēja stiprināt diskusiju veidošanas un konfliktu risināšanas prasmes. Pieteikties nodarbību ciklam var aizpildot pieteikuma anketu šeit:  https://ej.uz/fkmg  līdz 2020.gada 29.novembra plkst. 12:00.

Jauniešu biedrība “Dagne” ir uzsākusi projekta “Drosme rūpēties īstenošanu”. Tā mērķis ir veicināt kopienas dažādu jauniešu sadarbību kopīgu mērķu labā, izzinot un izaicinot tradicionālās dzimumu lomas un stereotipus, kritiski analizējot to saistību ar sabiedrībā pastāvošo vardarbību, tādējādi mazinot risku, ka jaunieši piedzīvo vardarbību vai kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Projekta rezultāts ir radīt saliedētu jauniešu kopienu Dagdas novadā.

Projekts „DROSME RŪPĒTIES” tapis sadarbībā ar „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un British Council pārstāvniecību Latvijā „Peope to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē: www.britishcouncil.lv.

Vairāk par „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” darbību Latgalē meklē: http://www.nvoc.lv/

 

Aivars Bačkurs

Jauniešu biedrības "DAGNE" valdes priekšsēdētājs

<- Atpakaļ uz: Jauniešiem