Jauniešiem

1 14.11.2018
Valsts svētki Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā

9. novembrī Dagdas novada jauniešu centrā notika Latvijas simtgadei veltīts pasākums.

[vairāk]
1 14.11.2018
Pasākums Dagdas vidusskolas bibliotēkā

Skolas gaitas pēc rudens brīvlaika ir uzsāktas, tajā skaitā arī pirmklasniekiem. Palika ne tik daudz laika, kad sapratīsim, ka šis mācību pusgads būs jau pagājis. Tomēr, aktīvi skolēni prot izplānot laiku ne tikai mācībām, bet arī lietderīgiem atpūtas brīžiem. Tāpēc šī gada 12. novembrī JB ”Dagne” un JIC brīvprātīgie jaunieši aicināja Dagdas...

[vairāk]
1 08.11.2018
“Kafija ar politiķiem” Dagdā

2. novembrī Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” notika diskusija „Kafija ar politiķiem”.

[vairāk]
1 10.10.2018
Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2018”!

Jau septīto gadu biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs rīko jauniešu izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2018”.

[vairāk]
1 02.10.2018
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Dagdas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros.

[vairāk]
1 01.10.2018
Latgales reģiona jaunieši piedalīsies pasākumu ciklā “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU!”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) aicina uz tikšanos izglītības iestāžu pēdējo klašu audzēkņus, lai kopīgi, brīvā atmosfērā 1.5 stundas garumā dalītos pārdomās par nākotnes izaicinājumiem, izaugsmi, kā arī iespēju kļūt par uzņēmējiem.

[vairāk]
1 01.10.2018
Dagdas jauniešu īstenotais projekts „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”

Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros vietējā jauniešu grupa- A.Bačkurs, K.Babris, L.Odiņeca, L.Borisova, D. Smoļaņinova, A. Cimoška - īstenoja projektu „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”.

[vairāk]
1 05.09.2018
Laivošana pa Latgales upēm

23.augustā jauniešu biedrība “Senna” kopā ar jauniešiem no Šķaunes un Bērziņiem devās kopīgā piedzīvojumu braucienā ar laivām. Šajā braucienā piedalījās viena jauniete ar īpašām vajadzībām un viens NEET jaunietis, tas pierāda, ka visi jaunieši var piedalīties šādos pasākumos.

[vairāk]
1 15.08.2018
Neaizmirstamie iespaidi uz ūdens

Vasara ir laiks, kad paveras vairāk iespēju atpūtai un dažādu izzinošo aktivitāšu īstenošanai. Arī šogad, pateicoties Dagdas novada pašvaldības atbalstam, Šķaunes, Bērziņu, Andrupenes jaunieši turpināja savu iesākto tradīciju iepazīties ar Latgales zilo ezeru zemes bagātībām.Pieredze rāda, ka laivošana ir viens no labākiem pasākumiem, kas patīk ...

[vairāk]
1 24.07.2018
Dagdas novada jauniešu sporta diena 2018

20. jūlijā Konstantinovā norisinājās tradicionālās sacensības “Dagdas novada jauniešu sporta diena 2018”. Šogad pasākumā piedalījās 9 komandas, kuru sastāvā bija mūsu novada Jauniešu centru un biedrību aktīvākie un sportiskākie jaunieši.

[vairāk]