Jauniešiem

1 25.09.2018
Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

Dagdas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros.

[vairāk]
1 05.09.2018
Laivošana pa Latgales upēm

23.augustā jauniešu biedrība “Senna” kopā ar jauniešiem no Šķaunes un Bērziņiem devās kopīgā piedzīvojumu braucienā ar laivām. Šajā braucienā piedalījās viena jauniete ar īpašām vajadzībām un viens NEET jaunietis, tas pierāda, ka visi jaunieši var piedalīties šādos pasākumos.

[vairāk]
1 15.08.2018
Neaizmirstamie iespaidi uz ūdens

Vasara ir laiks, kad paveras vairāk iespēju atpūtai un dažādu izzinošo aktivitāšu īstenošanai. Arī šogad, pateicoties Dagdas novada pašvaldības atbalstam, Šķaunes, Bērziņu, Andrupenes jaunieši turpināja savu iesākto tradīciju iepazīties ar Latgales zilo ezeru zemes bagātībām.Pieredze rāda, ka laivošana ir viens no labākiem pasākumiem, kas patīk ...

[vairāk]
1 24.07.2018
Dagdas novada jauniešu sporta diena 2018

20. jūlijā Konstantinovā norisinājās tradicionālās sacensības “Dagdas novada jauniešu sporta diena 2018”. Šogad pasākumā piedalījās 9 komandas, kuru sastāvā bija mūsu novada Jauniešu centru un biedrību aktīvākie un sportiskākie jaunieši.

[vairāk]
1 11.07.2018
Labo darbu maratons

Turpinot Dagdas Jauniešu iniciatīvas centra uzsākto labo darbu akciju, kas veltīta Latvijas simtgadei, Svariņu pagasta jauniešu biedrības "Delverība" pārstāvji un brīvprātīgie sakopa Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcu.

[vairāk]
05.07.2018
Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā

LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” noslēguma pasākums VIKC “Ķepa”

[vairāk]
05.07.2018
Uzsākta Dagdas jauniešu projekta „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai” īstenošana

   Dagdas novada pašvaldības projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros vietējā jauniešu grupa- A.Bačkurs, K.Babris, L.Odiņeca, L.Borisova, D. Smoļaņinova, A. Cimoška - 2018. gada pavasarī iesniedza projekta „Asfalta spēles brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai”  pieteikumu. Projekta galvenais mērķis - attīstīt Dagdas novada...

[vairāk]
05.07.2018
Starptautiskā jauniešu vasaras nometne Dagdā

  Šī gada 02. jūlijā Dagdā noslēdzās starptautiskā jauniešu vasaras nometne – “HEALTHY LIFESTYLE AND ECOLOGY”. Kopumā nometnē piedalījās 32 dalībnieki no Latvijas (Dagdas vidusskolas ) un Lietuvas ( Visaginas pilsētas izglītības iestādēm). Astoņu dienu garumā (25.06.18.-02.07.18.) nometnes dalībnieki pilnveidoja  prasmi sadarboties, strādāt...

[vairāk]
1 25.06.2018
Dagdas novada jauniešu izzinošā ekskursija uz Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centru „Ilgas”

LVAF projekta “Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā” ietvaros, š.g. 18.-19.jūnijā, Dagdas novada jaunieši devās aizraujošā nometnē uz DU Studiju un pētniecības centru “Ilgas.”

[vairāk]