Metodiskais darbs

Dagdas novada IKSN logopēda un psihologa pārskats par veikto darbu 2015./2016.m.g.

Metodisko apvienību vadītāju pārskats par darbu 2012./2013.m.g.