Izglītības, kultūras un sporta nodaļa


Adrese: Mičurina iela 3a

(Dagdas vidusskola - 2.stāvs),

Dagda, LV - 5674

Tel.: 65653240

     

Vārds,uzvārds

Ieņemamais amats

Kontaktinformācija

Marija Micķeviča

Nodaļas vadītāja

Tel. 28626484

marija.mickevica@dagda.lv

Karīna Karvele

(ilgstoša prombūtne)

Izglītības darba speciāliste


Tel. 65653240

karina.karvele@dagda.lv

Inese Plesņa


Kultūras metodiķe


Tel. 65652170

inese.plesna@dagda.lv

Santa Bižāne

Sporta pasākumu organizators

Tel. 65653240

Mob. tel. 26311340

santa.bizane@dagda.lv

Rasma Graše          

Logopēde

Tel.29483351 graserasma2@inbox.lv

Tatjana Rukmane

Psihologs

Tel.26678767

ta_gal@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas 30.05.2017.