Šķaunes sākumskola

Direktora p.i.: Ināra Andžāne

Tālruņi: 65628353, 28359635

Adrese: „Skola”, Šķaune, Šķaunes pagasts, Krāslavas novads, LV-5695, 

e-pasts: skaunes.skola@inbox.lv

Šķaunes sākumskola ir visattālākā skola Krāslavas novadā, pašā Baltkrievijas un Krievijas pierobežā.

Šķaunes sākumskola realizē:

    - pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) izglītības programmu (izglītības programmas kods 11011111);

   - vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).

 2021./2022.m.g. skolā darbojas sekojošie pulciņi:
- datorikas pulciņš;
- sporta pulciņš;
- pašpārvaldes pulciņš.

Ieskats skolas vēsturē

1870.gadā Šķaunē durvis ver pirmā skola – Landskoronas latviešu četrklasīgā skola (tā agrāk sauca Šķauni pēc Landskoronas draudzes nosaukuma). Skolas ēkas būvei zemi, kas atradās meža malā, neapdzīvotā vietā, uzdāvināja muižnieks Karnickis.

1923.gadā skola iegūst ne tikai jaunu nosaukumu -  I pakāpes latviešu sešklasīgā pamatskola, bet arī pārceļas uz jaunu skolas ēku blakus Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcai. Skolēnu skaits  strauji pieaug,  piemēram, 1921.gadā skolu apmeklē 66 skolēni, bet 1931.gadā jau – 137.

Skolēnu skaitam pieaugot, skolā visiem vietas nepietiek, tāpēc pēckara gados skola tiek izvietota četrās ēkās: sākumskolas klases,  internāts, sporta zāle un darbmācības kabinets, pamatskolas klases.

1975.gadā nu jau Šķaunes 8-gadīgā skola svin Jurģus, jo ekspluatācijā tiek nodota tipveida skolas ēka, kura projektēta 150 skolēniem. Jaunās, gaišās, divstāvu skolas teritorijas  labiekārtošanas un apzaļumošanas   darbos   vienmēr   pirmais   ir  skolas direktors Alberts Solims.

No 1978./1979. un līdz 2003./2004.m.g. Šķaunē ir divplūsmu skola: audzēkņi mācās gan latviešu, gan krievu valodās.  Kā skolēnu, tā arī skolotāju skaits aizvien vairāk sarūk.

Kopš 2004./2005.m.g. bērni Šķaunē mācās latviešu valodā.

Interesanti ir pasekot skolas nosaukumu maiņai:

1944./45. – 1949./50.m.g. – Šķaunes latviešu septiņklasīgā pamatskola;

1950./51. – 1961./62.m.g. – Šķaunes septiņgadīgā skola;

1962./63. – 1988./89.m.g. – Šķaunes astoņgadīgā skola;

1989./90. – 1991./92.m.g. – Šķaunes deviņgadīgā skola;

1992./93.m.g. – 2017./18.m.g. – Šķaunes pamatskola;

kopš 2018./19.m.g. –  Šķaunes sākumskola.

 

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Šķaunes sākumskolā

Ko man stāsta skolas sienas