Šķaunes pamatskola

Direktora p.i.: Marija Andžāne

Tālruņi:65628353, 26199425

Adrese: „Skola”, Šķaunē, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā, LV-5695, e-pasts: skaunespsk@inbox.lv

 

Šķaunes pamatskola ir visattālākā skola Dagdas novadā, pašā Baltkrievijas un Krievijas pierobežā.

 

Šķaunes pamatskola realizē:

  • pamatizglītības programmu (kods 21011111);
  • vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).

 

Audzēkņi savu brīvo laiku pavada ļoti lietderīgi – viņiem tiek piedāvātas plašas iespējas interešu izglītībai:

  • dramatiskais pulciņš;

  • sporta pulciņš;

  • novadpētniecības pulciņš;

  • deju pulciņš;

  • rokdarbu pulciņš;

  • pašpārvaldes pulciņš;

  • novadmācības pulciņš;

  • vokālais ansamblis.

 

Ieskats skolas vēsturē

1870.gadā Šķaunē durvis ver pirmā skola – Landskoronas latviešu četrklasīgā skola (tā agrāk sauca Šķauni pēc Landskoronas draudzes nosaukuma). Skolas ēkas būvei zemi, kas atradās meža malā, neapdzīvotā vietā, uzdāvināja muižnieks Karnickis.

1923.gadā skola iegūst ne tikai jaunu nosaukumu -  I pakāpes latviešu sešklasīgā pamatskola, bet arī pārceļas uz jaunu skolas ēku blakus Landskoronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīcai. Skolēnu skaits  strauji pieaug,  piemēram, 1921.gadā skolu apmeklē 66 skolēni, bet 1931.gadā jau – 137.

Skolēnu skaitam pieaugot, skolā visiem vietas nepietiek, tāpēc pēckara gados skola tiek izvietota četrās ēkās: sākumskolas klases,  internāts, sporta zāle un darbmācības kabinets, pamatskolas klases.

1975.gadā nu jau Šķaunes 8-gadīgā skola svin Jurģus, jo ekspluatācijā tiek nodota tipveida skolas ēka, kura projektēta 150 skolēniem. Jaunās, gaišās, divstāvu skolas teritorijas  labiekārtošanas un apzaļumošanas   darbos   vienmēr   pirmais   ir  skolas direktors Alberts Solims.

No 1978./1979. un līdz 2003./2004.m.g. Šķaunē ir divplūsmu skola: audzēkņi mācās gan latviešu, gan krievu valodās.  Kā skolēnu, tā arī skolotāju skaits aizvien vairāk sarūk.

Kopš 2004./2005.m.g. bērni Šķaunē mācās latviešu valodā.

Interesanti ir pasekot skolas nosaukumu maiņai:

1944./45. – 1949./50.m.g. – Šķaunes latviešu septiņklasīgā pamatskola;

1950./51. – 1961./62.m.g. – Šķaunes septiņgadīgā skola;

1962./63. – 1988./89.m.g. – Šķaunes astoņgadīgā skola;

1989./90. – 1991./92.m.g. – Šķaunes deviņgadīgā skola;

kopš 1992./93.m.g. –  Šķaunes pamatskola.

Ko man stāsta skolas sienas