Dagdas mūzikas un mākslas skola

Direktore: Lolita Beitāne


Adrese: Alejas iela 15A, Dagda, Dagdas novads, LV-5674

tālrunis 65653260

e-pasts: muzika.maksla@dagda.lv

 

Dagdas mākslas skola dibināta 1990.gadā, tā ir akreditēta mācību iestāde, kura īsteno 5-gadīgu  profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla”. Skolā mācās vidēji 65 audzēkņi vecumā no 8-16 gadiem.

 

Mākslas skolā audzēkņi iegūst zināšanas un prasmes sekojošos mācību priekšmetos: zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, darbs materiālā, veidošana, mākslas valodas pamati. Tās ir mācību stundas, kurās apvienojas nopietns radošais darbs ar bērnišķīgu, fantāzijām bagātu ideju realizāciju. Mācību gads noslēdzas ar vasaras plenēru, kur audzēkņi pēta apkārtējās pasaules motīvus, zīmē un glezno, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta dabai un dabas studijām. Izglītojot audzēkņus vizuālās mākslas izpratnei, kā arī veicinot tieksmi pēc sakārtotas vides, skola ir izskolojusi vairākas paaudzes tālāk izglītībai mākslas profesionālajos ceļos. Mācību un radošās darbības rezultātā Dagdas mākslas skola izveidojusies par mazo kultūrizglītības centru, kas apvieno sevī  novada māksliniekus – bērnus, jauniešus, skolotājus.

 

Mākslas skolā stundas pasniedz trīs radoši pedagogi ar augstāko izglītību, no kurām vienai ir maģistra grāds mākslā. Pedagogi rūpējas par audzēkņu personības pilnveidošanu un radošo spēju izkopšanu, kas ir būtisks priekšnoteikums viņu dzīves kvalitātei.