Andzeļu pamatskola

Direktora p.i.: Ināra Krauliša


Adrese: "Zīles", Andzeļu ciemā, p/n "Eži", Dagdas novadā, LV-5696
Skolas tel. 65629266
Skolas mob.tel. 29222983
Direktores tel. 28753824
e-pasts: inarakraulisa@inbox.lv

 

Tiek realizētas šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 210 111 11);
  • Pirmsskolas izglītības programma (kods 010 111 11)

 

Skola Andzeļos dibināta 1924.gadā. No 1962.g. durvis vēra jauna, plaša skola - Ežezera 8-gadīga skola, turpmāk no 1997.g. - Andzeļu pamatskola.
2009./2010.m.g. skolā mācās 72 skolēni un 8 bērni 5.-6.gadīgo pirmsskolas grupā.

 

Skolā strādā 14 skolotāji, no tiem 4 skolotāji - amatu savienotāji, 1 pirmsskolas izglītības skolotāja, 1 audzinātāja palīgs, pavāre un pavāra palīgs, apkopēja, 3 kurinātāji. 


Interešu izglītības programmas īsteno 4 pulciņi:

  • Vizuālās mākslas pulciņš "Krāsainā pasaule";
  • Sporta pulciņš "VFS";
  • Mazpulks;
  • Vokālais ansamblis "'Skani dziesma" 1.-4.kl. un 5.-9.kl..

 

Skolā ir savas tradīcijas un svētki: Ziemassvētku svinēšana pie eglītes kopā ar bērniem un vecākiem, Lieldienas, Mārtiņdienas svinēšana, Meteņi u.c. pasākumi.
Skolēni piedalās priekšmetu olimpiādēs gan skolā, gan novadā.

 

Pēc skolas beigšanas mūsu skolēni turpina mācības gan Dagdas vidusskolā, gan lauksaimniecības arodskolās, gan ģimnāzijās.

Ko man stāsta skolas sienas