Andrupenes pamatskola

Skolas direktors: Artūrs Babris

Adrese: Skolas iela 6, Andrupene, Dagdas novads, LV-5687

Tālruņi:

direktors - 65652238

skolotāju istaba - 65652236,.

e-pasts: andrupenesskola@inbox.lv

 

Tiek realizēta pamatizglītības programma (kods 21011111).

 

Skolas pulciņi:

 • Ceļu satiksmes drošības pulciņš
 • Kokapstrādes pulciņš 5.-9.klasēm
 • Pulciņš „Iepazīsti mežu”
 • Vides pulciņš
 • Rokdarbu pulciņš 1.-4.klasēm
 • Teātra grupa „Rūķi”
 • Sporta pulciņš
 • 4 tautas deju kolektīvi
 • Koris
 • 2 vokālie ansambļi
 • Skolas avīze

Ko man stāsta skolas sienas