Izglītība

Izglītības ziņas

1 09.06.2014
Informācija skolēnu vecākiem

2013.gada 17.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumiem "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm"

[vairāk]
1 06.06.2014
Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas Atzinības

2013./2014. mācību gada Dagdas novada 12.klašu absolventi, kuri uzrādījuši teicamas sekmes (8, 9 un 10 balles), ieguvuši godalgotas vietas Zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un mācību priekšmetu olimpiādēs saņem Latvijas Republikas Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas parakstītas Atzinības   Izglītības iestādes nosaukums Skolēna...

[vairāk]
1 05.06.2014
Pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” tiek gaidīts ikviens

Andrupenes pagasta   PII “Avotiņš” aicina vecākus pieteikt bērnus jaunajam 2014./ 2015. mācību gadam. Vecāki, piesakot bērnu, iesniedz: -          vadītājai adresētu iesniegumu, -           uzrāda bērna dzimšanas apliecību. Dokumentus pieņem: PII” Avotiņš” Skolas ielā 3 no plkst. 9.00 – 17.00,  informācija pa tālr. 65681687, mob....

[vairāk]
1 04.06.2014
Nāc nākdama, vasariņa, Visi bērni tevi gaida.

30. maijs - pēdējā mācību diena visās Latvijas skolās, kad tiek rīkoti pasākumi par godu šim notikumam. Tā kā Dagdas vidusskolā šogad šis pasākums bija ieplānots diezgan ilgs, lai tajā varētu piedalīties viss skolas kolektīvs, pulcējāmies skolas priekšā, līdzi ņemot krēsliņus.  Uzrunu ar pateicības vārdiem un vēlējumiem vasaras atpūtai teica...

[vairāk]
1 02.06.2014
Bērnības svētki Šķaunes pamatskolā

Mūsu skolā izveidojusies tradīcija – pēdējā mācību dienā svinēt Bērnības svētkus. Šajā dienā sveic skolēnus, kuriem ir lielākais sekmju pieaugums un labāko liecību īpašniekus. Piecpadsmit skolēni tika apbalvoti par labām un teicamām sekmēm. Par sekmju pieaugumu apbalvoja J.Mošaku, S.Andžāni, S.Rapšu, S.Zaltāni, L.Kiseļovu. Labāko liecību...

[vairāk]
1 02.06.2014
Vides nometne Šķaunē

Šī gada martā Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija izsludināja otrās kārtas finansējuma saņemšanai 2014.gadā no valsts budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.3. "Vides izglītības nometņu...

[vairāk]