Izglītība

Izglītības ziņas

1 15.06.2019
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā 2018./2019.mācību gadā bija iesaistīti 8 skolēni - 1.semestrī tie bija 7 izglītojamie un 2.semestrī – 8. Projektā bija iesaistīti gan jaunieši, kuriem šogad jāabsolvē mācību iestāde, gan jaunāku klašu skolēni.

[vairāk]
1 14.06.2019
Ezernieku vidusskolas darbība projektā 2018./19.m.g.

Ezernieku vidusskola iesaistījusies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)”, lai atbalstītu skolēnus mācību rezultātu uzlabošanā, viņu talantu un radošuma attīstīšanā, redzesloka paplašināšanā.

[vairāk]
1 14.06.2019
Sveicam!

Ar Dagdas novada Izglītības,kultūras un sporta nodaļas Atzinības rakstiem tiek apbalvoti: Andzeļu pamatskolā: Danila Sinicins - par labām, teicamām un izcilām sekmēm mācībās, skolas vārda popularizēšanu novadā un valstī, un aktīvu līdzdalību skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Evita Ložkina - par labām un teicamām un izcilām sekmēm mācībās un...

[vairāk]
1 13.06.2019
Pavasaris Ezernieku vidusskolas pirmsskolas grupās

Agrā pavasara tradīcija ir “atdzīvināt sēklas.” Neliels dārziņš uz palodzes izveidojās arī šogad. Bērniem bija iespēja atnest jebkuras sēklas un patstāvīgi tās iesēt. Tagad acis priecē gan sīpolloki, gan paprika un gurķi, samtenes un pat ķirbis un arbūzs. Pateicoties projektam ERASMUS+ uz mūsu palodzēm novietojās augi no Spānijas, Itālijas,...

[vairāk]
1 12.06.2019
Dagdas vidusskolas darbība projektā

Dagdas vidusskolas darbība projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2./16/I/001 2018./19.m.g.

[vairāk]
1 12.06.2019
Ciemos pie ģitāru meistara

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, šajā mācību gadā, tika organizēts vesels karjeras attīstības atbalsta pasākumu cikls “Uzņēmējdarbība laukos”, ar mērķi iepazīt uzņēmējdarbības attīstības iespējas un ražošanas procesu laukos.

[vairāk]
1 11.06.2019
Labākā skolas somas dāvana starp labākajām

Pašā vasaras plaukumā Šķaunes sākumskolas bērni atkal ieskatījās Latvijas Skolas somas saturā, kas šoreiz viņus vilināja uz satikšanos Rozes pilsētā – Rēzeknē. Tā atkal bija viena no aizraujošākajām ekskursijām, ko piedāvā iniciatīva “Latvijas Skolas soma”.

[vairāk]