Izglītība

Izglītības ziņas

1 13.01.2020
Pateicības pasākums + video

Dagdas novada Kultūras centrā pateicības pasākums Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Andrupenes pamatskolas un Dagdas mūzikas un mākslas 87 audzēkņiem - teicamniekiem un viņu vecākiem.

[vairāk]
1 13.01.2020
Pārskats par projekta gaitu 2019./20.m.g. 1.semestrī Andrupenes pamatskolā

Andrupenes pamatskola realizē Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.2.2./16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai SAM832 Mācību saturs: STEM un vides joma".

[vairāk]
1 09.01.2020
Optimāls vidusskolu tīkls ir kvalitatīvas izglītības priekšnoteikums

Ministru kabinets, 2020. gada 7. janvārī, izskatīja un pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”, balstoties uz situāciju vidējās izglītības jomā pēc sarunām ar 74 no 119 pašvaldībām.

[vairāk]
1 09.01.2020
Projekts ‘’Pumpurs’’ Andrupenes pamatskolā

Andrupenes pamatskolā 2019./2020.m.g.1.semestrī tika realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", kas skolas vidē pazīstams ar nosaukumu "Pumpurs".

[vairāk]
1 08.01.2020
Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Ezernieku vidusskolā 2019./20.m.g. 1.semestrī

Ezernieku vidusskolā 1.semestrī tika izstrādāti individuālie plāni priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska samazināšanai 8 skolēniem no 5. līdz 12.klasei.

[vairāk]
1 08.01.2020
Pārskats par projekta gaitu 2019./20.m.g. 1.semestrī Ezernieku vidusskolā

Ezernieku vidusskola iesaistījusies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)”, lai atbalstītu skolēnus mācību rezultātu uzlabošanā, viņu talantu un radošuma attīstīšanā, redzesloka paplašināšanā.

[vairāk]