Izglītība

Izglītības ziņas

1 26.05.2017
Sveicam novada skolēnus ar panākumiem aizvadītajā mācību gadā

Tuvojoties mācību gada beigām, 23. maijā skolēni un skolotāji no Dagdas un Ezernieku vidusskolas, Andrupenes pamatskolas, Mūzikas un mākslas skolas un Dagdas novada Sporta skolas ieradās pie Dagdas novada domes priekšsēdētājas uz pieņemšanu.

[vairāk]
1 26.05.2017
Ražas laiks. Noslēguma pasākums zvaigznīšu klubiņā

Ir aizritējis vēl viens mācību gads un maijs ir skolēniem ražas laiks, kad tiek saņemti gada vērtējumi par mācībām. Arī zvaigznīšu klubiņa dalībnieki 24. maijā saņēma atzinības par čaklumu un pacietību.

[vairāk]
1 23.05.2017
Pavasaris Dagdas vidusskolā

Gadalaiki mainās, maināmies arī mēs – mācāmies, augam, kļūstam zinošāki un viedāki.

[vairāk]
1 17.05.2017
Fotokonkursu rezultāti

Cik lēni paiet dienas, kad esi ļoti mazs,- tas ir piesātinātas ar brīnumiem. Mīļo māmiņ, tēt! Ejiet lēnāk manis dēļ. Skatieties ar manām acīm. Atklājiet no jauna visu, ko esat aizmirsuši,- visus mazos brīnumus: ziedu un peļķi, gliemežvāku un spalvu, oli, varavīksni, lapu. Tā ir dāvana Jums! /Pema Brauna/

[vairāk]
1 16.05.2017
Tiekas interešu izglītības speciālisti, lai dalītos pieredzē + video

No 10.-12.maijam Krāslavas un Dagdas novados viesojās Latvijas novadu pašvaldību interešu izglītības speciālisti un interešu izglītības iestāžu direktori.

[vairāk]
1 16.05.2017
Citādā stunda 4. b klasei

Sociālo zinību stundā 4. klasēm ir tēma par pašvaldību darbu. Tāpēc 15. maijā mēs ar klasi un klases audzinātāju devāmies uz Dagdas pašvaldības iestādi.

[vairāk]
1 16.05.2017
Aprīlis Ezernieku PII

Aprīlī Ezernieku pirmsskolas izglītības iestādē notika dažādas aktivitātes.

[vairāk]