Izglītība

Izglītības ziņas

1 14.06.2021
Mūsu spēks vienotībā

Jūnijs - tā ir gatavošanās Jāņiem, brišana pa pļavām un Līgo zāļu meklēšana, rīta miglas un rasas romantika, vakara saulrieti.

[vairāk]
1 14.06.2021
Esam aktīvi un iesaistāmies

Beidzot vasaras brīvdienas var sākties, kas nozīmē arī mācību gada beigas. Šis gads Dagdas vidusskolā ir bijis daudz citādāks, grūtāks un neparastāks par iepriekšējiem gan skolotājiem, gan skolēniem un viņu vecākiem.

[vairāk]
1 11.06.2021
Pavasara brīnumi pirmsskolas izglītības iestādē “Avotiņš”

Mūsu audzēkne, Santa Zvidriņa, kopā ar mūzikas skolotāju, Solvitu Stepiņu, uzbūra pavasarīgu noskaņu piedaloties dziedāšanas konkursā ”Pavasarī dziesmas skan 2021”, kuru rīkoja Ventspils Jaunrades nams. Konkursa rezultātā Santa ieguva 3.vietu savā vecuma grupā.

[vairāk]
1 11.06.2021
Konference “Tilti vieno”

15. jūnijā gaidāma konference “Tilti vieno”, ko organizē Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība.

[vairāk]
1 10.06.2021
Darbība projektos turpinājās un turpināsies

Neskatoties uz to, ka 2020./2021. m. g. Dagdas novada skolās mācības periodiski tika organizētas gan attālināti, gan klātienē, darbība projektos Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” notika.

[vairāk]
08.06.2021
Programma “Latvijas skolas soma” kļuvusi par būtisku kultūras un izglītības nozaru sastāvdaļu

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” trīs mācību gadus nodrošinājusi valsts apmaksātu iespēju regulāri ikvienam skolēnam iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, kļūstot par būtisku mācību procesa sastāvdaļu un veicinot jaunu kultūras norišu rašanos. Programmas ieguvumus un nepieciešamību to turpināt uzsver gan...

[vairāk]
1 07.06.2021
Projekts ‘’Skolas soma’’ Andrupenē

Projekta „Skolas soma” aktivitātes ir notikušas 2020./21. mācību gadā Andrupenes pamatskolā, kaut arī no pierastā klātbūšanas režīma bijām spiesti pāriet attālinātajā.

[vairāk]