Izglītība

Izglītības ziņas

1 20.08.2019
Izglītojas pašvaldības darbinieki

19. augustā Dagdas vidusskolas datorklasē 16 pašvaldības darbinieki papildināja savas zināšanas kursā “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, kas tiek organizēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotās valsts vienotās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari...

[vairāk]
1 09.08.2019
Simtgades stipendiju saņem arī Dagdas novada absolventes

2019. gadā 12.klašu izlaidumā īpašs pārsteigums sagaidīja 12 . klases skolnieces Danielu Čapkeviču no Dagdas vidusskolas un Violu Danielu Kiseļovu no Ezernieku vidusskolas – viņām tika piešķirtas Simtgades stipendija 500 eiro apmērā.Sagaidot Latvijas simtgadi, Finanšu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un VAS “Latvijas Loto” īsteno...

[vairāk]
1 10.07.2019
Aktuālais izglītībā

Kā jau tika informēts, 28. jūnijā Dagdas vidusskolas 12. klašu 36 absolventi un Ezernieku vidusskolas 20 absolventi saņēma CE sertifikātus.

[vairāk]
1 01.07.2019
Nometne jauniešiem “Smalvos” muižā Lietuvā

Dagdas novada, Dagdas vidusskolas jauniešiem šī gada jūnijs tika aizvadīts ar aizraujošu un aktīvu nometni Lietuvā, „Smalvos” muižā, Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projekta “HEALTHY LIFE- FIRST STEPS IN CREATING HAPPY  FUTURE/ HEALTHYLIFE” Nr. LLI-329 ietvaros.

[vairāk]
01.07.2019
Dagdas novada vidusskolu 12.klašu absolventi saņem centralizēto eksāmenu sertifikātus

Valsts izglītības satura centrs (VISC) , 28. jūnijā, izsniedza 19541 vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu tiem jauniešiem, kuri šogad kārtoja centralizētos eksāmenus pamattermiņā. Aptuveni 200 jauniešiem, kuri kārtoja vai vēl kārtos centralizētos eksāmenus papildtermiņā, VISC sertifikātus izsniegs 5.jūlijā.

[vairāk]
28.06.2019
Ar Eiropas Savienības struktūrfondu palīdzību tiek risinātas jauniešu izglītības un nodarbinātības problēmas

Šī gada jūnijā Rīgā notika Izglītības un zinātnes ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektu uzraudzības padomes sēde par profesionālās izglītības jomas atbalsta pasākumu ieviešanas gaitu, sasniegtajiem rezultātiem. Uzraudzības padomes darbā piedalās arī Latgales plānošanas reģiona...

[vairāk]
1 20.06.2019
Aktuālais Dagdas novada izglītības iestādēs

Gatavojoties jaunajam mācību gada cēlienam, teju visās Dagdas novada izglītības iestādēs norit remontdarbi, pielāgojot mācību telpas mūsdienu prasībām, labiekārtojot izglītības iestāžu teritoriju un uzlabojot vides pieejamību.

[vairāk]