Izglītība

Izglītības ziņas

1 03.06.2020
Plānotie remonti Dagdas novada izglītības iestādēs 2020.gada vasarā

Dagdas vidusskolā: Psihologa un sociālā pedagoga kabineta remonts, internāta vienas telpas remonts, lai izvietotu projekta līdzekļus un ierīces psihologa darbam,roku mazgāšanas telpas remonts 1. stāvā, datorkabineta 3. stāvā remonts, ūdensvada remonts (Ugunsdzēsēju prasības), ķīmijas kabinetā ventilāciju. (Veselības inspekcijas prasības). Šķaunes...

[vairāk]
1 01.06.2020
Maijs Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ,,Saulīte”

Ir izskanējis vēl viens mācību gads…atkal klāt ir maijs. Zied ķirši un ābeles, zied visa pasaule! Smaržo ceriņi un kreimenes. Pirmais pērkons un varavīksne pēc lietus, zaļa zāle un zilas debesis.

[vairāk]
1 31.05.2020
Palīgs skolēniem un skolotājiem gatavojoties eksāmeniem (papildināts)

VISC eksperti sagatavojuši atbalsta materiālus, ko skolēni var izmantot attālinātās mācīšanās laikā, gatavojoties 2019./2020. m.g. valsts pārbaudes darbiem attālinātās mācīšanās laikā.

[vairāk]
1 29.05.2020
Citādā pieņemšana pie Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētāja + video

Pasauli virza aizrautīgie, tie, kam ir idejas un drosme tās realizēt.

[vairāk]
1 29.05.2020
Cienījamie Dagdas novada skolēni, vecāki, pedagogi!

Iziet cauri pasaulei, nedarot sevi pilnīgāku, ir tas pats, kas iznākt no pirts netīram. (Ališers Navoji)

[vairāk]
1 14.05.2020
Biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi gatavojoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam

Šis mācību gads paliks atmiņā daudziem – vēl nav piedzīvots, ka tik ilgu laiku bērni mācās mājās, un viņiem nav iespēju socializēties ar vienaudžiem. Covid-19 izplatības dēļ korekcijas dzīvē, protams, ieviestas pilnīgi visu iedzīvotāju vidū. Attālinātās mācības skar ne tikai bērnus, bet arī pedagogus, vecākus... Visiem ir jāiemācās dzīvot citādi....

[vairāk]
1 13.05.2020
Fonds “Sibīrijas bērni” aicina piedalīties ikgadējā zīmējumu un sacerējumu konkursā

Aicinām līdz š.g. 17.maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.

[vairāk]