Izglītība

Izglītības ziņas

1 18.09.2017
Sirsnīgs paldies SIA „Brīvība” par atbalstu Dagdas novada skolēnu radošajām idejām!

Rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu! Ar šādu mērķi jau trešo gadu visā Latvijā tiek īstenots projekts “Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem iesūta pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata”.

[vairāk]
1 18.09.2017
Dagdas novadā aizvadītas 20 vides izglītības nodarbības skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem

Realizējot projekta “Par tīru un sakoptu Dagdas novadu!” sabiedrības vides izglītības programmu, “Zaļā josta” sadarbībā ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju “Clean R” iesaistīja vairāk nekā 800 bērnus un jauniešus vides izglītības nodarbībās, mācot šķirot atkritumus un rūpēties par vidi.

[vairāk]
1 14.09.2017
Uzsāk īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Š.g. augustā Dagdas novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu par Dagdas novada skolu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas...

[vairāk]
1 13.09.2017
Tiks pasniegtas sudraba pakavsaktas izcilākajiem Latgales skolotājiem

Šī gada 24.septembrī Viļānos, sagaidot Latvijas simtgadi un turpinot tradīciju novērtēt skolotāja profesiju un pedagogu ieguldījumu latviskās un latgaliskās kultūras un tradīciju ieaudzināšanā jaunajā paaudzē, jau trešo reizi tiks pasniegta Nikodema Rancāna gada balva Latgales reģiona izcilākajiem pedagogiem.

[vairāk]
1 12.09.2017
Konkursā aicina veidot plakātus par vardarbību internetā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu skolēniem, aicinot veidot plakātus par vardarbību interneta vidē.

[vairāk]
1 11.09.2017
Bezmaksas lekcijas/nodarbības Dagdas novada skolās!

Uz sasniegumiem orientēta veselīgā un psiholoģiskā veselība

[vairāk]