Izglītība

Izglītības ziņas

1 14.12.2018
Ir noslēdzies Dagdas novada konkurss “Ar puzuru es rotāju savu istabiņu”

Puzurs tradicionāli ir Ziemassvētku rotājums, kas tika izmantots agrāk, pirms populāras kļuva eglītes.

[vairāk]
1 13.12.2018
Andrupenes PII “Avotiņš”

Šajā mācību gadā PII “Avotiņš” bērni ir zinātkāri, aktīvi un ar vēlmi atklāt daudz ko jaunu. Arī skolotāji ir veiksmīgi uzsākuši jauno 2018./2019. mācību gadu.

[vairāk]
1 13.12.2018
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Andrupenes pamatskolā

Lai skolas dzīvi padarītu aizraujošāku, sākot ar 2018.gada septembri, arī Andrupenes pamatskolas skolēni iesaistās dažādās iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēs.

[vairāk]
1 13.12.2018
Pastaiga pa Daugavpils cietoksni ar “Skolas somu”.

7.decembrī ”Latvijas skolas soma” projekta ietvaros Andrupenes pamatskolas 8.-9.klases skolēni apmeklēja Marka Rotko mākslas centru, kas atrodas Daugavpils cietoksnī. Skolēniem bija iespēja iepazīties ar Marka Rotko oriģināldarbiem, mākslinieka biogrāfiju, Latvijas un ārvalstu mākslinieku ekspozīciju. Skolēni ar gida palīdzību mēģināja atšķirt...

[vairāk]
1 12.12.2018
Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2/16/I/001

Ezernieku vidusskola iesaistījusies projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001)”, lai atbalstītu skolēnus mācību rezultātu uzlabošanā, viņu talantu un radošuma attīstīšanā, redzesloka paplašināšanā.

[vairāk]
1 12.12.2018
Jauns akordeons mūzikas nodaļai

Dienu pirms Valsts simtgades svinībām akordeona klases skolotājām Tamārai Starovoitovai un Ritai Kāpostei, kā arī akordeona klases audzēkņiem bija īpaša, jo ikvienam akordeona klases audzēknim bija iespēja iepazīt un izbaudīt tikko iegādātā akordeona “JUPITER” (ready elective) skanējumu.

[vairāk]
1 12.12.2018
Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšana Dagdas novada izglītības iestādēs 2018./19.m.g. 1.semestrī

 * Andzeļu pamatskolā ir iesaistīti 7 skolēni. Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja individuāli apgūt trūkstošās zināšanas, saņemt papildus konsultācijas, līdz ar to netiek meklēti iemesli, lai izvairītos no mācībām. Skolēni novērtē to, ka pārējie neredz viņu kļūdas, kļūst drošāki, pārliecinātāki. Kaut nedaudz, bet tiek uzlaboti mācību...

[vairāk]