Izglītība

Izglītības ziņas

1 06.04.2020
Mācāmies attālināti

Attālināto mācību 2.nedēļā vēlējos uzzināt par Atgriezenisko saiti.

[vairāk]
1 06.04.2020
Izglītības satura plānošanas principi vidusskolā

9. klases skolēni, laiks plānot savas turpmākās mācības!

[vairāk]
1 06.04.2020
Latvijas skolas soma

2020.gada aprīlis

[vairāk]
1 03.04.2020
Par kanālu “ Tava klase’’ PAPILDINĀTS

Jau no nākamās nedēļa virszemes televīzijas ēterā būs pieejams speciāls izglītojošs kanāls 1.-4. klašu skolēniem, lai palīdzētu nodrošināt attālinātas mācības. Kanāls "Tava klase" būs skatāms "Re:TV" un "Sporta centra" kanālos un būs pieejams arī internetā.

[vairāk]
1 03.04.2020
PII “Saulīte” marts

Drīz visās Latvijas skolās tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, bet mūsu pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajām vadlīnijām strādā jau no mācību gada sākuma.

[vairāk]
1 02.04.2020
Palīgā skolotājiem darbā ar skolēniem karjeras izvēlē

Atbilstoši 21. gadsimta strauji mainīgajai situācijai darba tirgus tendencēs un sabiedrības dzīves procesos Latvijas skolās jau vairākus gadus aktuāla nepieciešamība ir tāds metodiskais nodrošinājums, lai pedagogi karjeras konsultanti, skolotāji un klašu audzinātāji varētu sniegt skolēniem pilnvērtīgu karjeras attīstības atbalstu un nodrošinātu...

[vairāk]
1 31.03.2020
Iepazīstam kurpnieka profesiju!

Februārī un marta sākumā Ezernieku vidusskolas un Andrupenes pamatskolas 5., 6. klašu skolēni projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros turpināja iepazīt kurpnieka amatu.

[vairāk]