Izglītība

Izglītības ziņas

1 19.02.2018
Dagdas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Tas ir bezgala grūti, garlaicīgi un brīžam pat neciešami, ja mēs to darām tikai tāpēc, ka mums to liek. Tas ir bezgala grūti, bet aizraujoši, ja to dara ar ieinteresētību un radoši.

[vairāk]
19.02.2018
Skolēnu skatuves runas konkurss

Katru gadu Dagdas vidusskolā pulcējas Dagdas novada skolēni, lai piedalītos Skolēnu skatuves runas konkursā. Šogad tas notika 15. februārī un tajā piedalījās 29 dalībnieki.

[vairāk]
1 16.02.2018
Dagdas Mūzikas un mākslas skola akreditēta uz sešiem gadiem

Novērtēšanas periods iestādē ilga no 05.02.2018. līdz 09.02.2018. Klātienē akreditācijas komisija ieradās 2018.gada 6.februārī.

[vairāk]
1 13.02.2018
Ogres tehnikums saņem balvu “Saules laiva” par ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības veicināšanā

Ceturtdien, 2018.gada 8.februārī, paziņots pagājušā gada labākais pieaugušo neformālās izglītības sniedzējs. Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa attīstībā 2017.gadā izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis pasniedza balvu “Saules laiva” Ogres tehnikumam.

[vairāk]
12.02.2018
Dagdas vidusskolā realizē projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Dagdas vidusskola 2017./2018. m.g. ir iesaistījusies projektā SAM Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

[vairāk]
12.02.2018
Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā

Projektā Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Ezernieku vidusskolā ir iesaistīti 4 skolēni.

[vairāk]
1 08.02.2018
Janvāra pasākumi Šķaunes pamatskolā

Vislabāk bērnu ir sastapt tur, kur viņš dzīvo, kopā ar bērnu ieiet fantāzijas un tēlu pasaulē – pasaku valstībā – un iedot bērnam tās zināšanas, kuras būs nepieciešamas dzīvei, izmantojot viņam saprotamo valodu.

[vairāk]