Izglītība

Izglītības ziņas

1 17.07.2017
Vairāk nekā 50 pašvaldības iesaistījušās pieaugušo izglītības projektā

Lai šī gada rudenī veiksmīgi uzsāktu Eiropas Sociālā fonda projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" pirmās mācības un uzrunātu tajās piedalīties nodarbinātos no visiem Latvijas reģioniem, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) projektā iesaista Latvijas pašvaldības, no kurām sadarbības līgumus...

[vairāk]
1 12.07.2017
Publiskota interaktīva “Skolu karte”

Skolēnu skaits skolās, skolu kvalitatīvie rādītāji, eksāmenu indeksi, reģionā pieejamā sporta infrastruktūra, iedzīvotāju skaita prognozes

[vairāk]
1 10.07.2017
Dagdas novada absolventi saņēma sertifikātus

Valsts izglītības satura centrs 29.jūnijā izglītības pārvaldēm izsniedza 18 278 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi.

[vairāk]
1 26.06.2017
Projekta aktivitātes jūnijā

Dagdas novada pašvaldība no š.g. marta sadarbībā ar karjeras konsultantu Sandru Vērdiņu īsteno projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“.

[vairāk]
1 26.06.2017
Lielā Simtgades loterija

Turpinās pieteikšanās vērienīgai stipendiju programmai — vairāk nekā 400 000 eiro atbalsts spožākajiem absolventiem.

[vairāk]
1 19.06.2017
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes fotokonkurss “Mūsu pozitīvās vasaras fotomirkļi”

Fotokonkursa mērķis ir aicināt skolēnus pozitīvi un droši pavadīt vasaru: iesaistīties sportiskās, radošās un lietderīgās aktivitātēs, palīdzēt līdzcilvēkiem, rūpēties par mūsu apkārtējo vidi, aizdomāties par savstarpējo toleranci un drošības noteikumu ievērošanas svarīgumu.

[vairāk]