JAUNĀKĀS ZIŅAS

1 01.08.2014
Par ārkārtas situāciju Dagdas novadā un masu pasākumu atcelšanu

Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, tajā skaitā arī visā Dagdas novada teritorijā.

[vairāk]
1 21.07.2014
Informācija par kompensācijas veidiem un apmēru Āfrikas cūku mēra ierobežojumu teritorijā

Kompensācija par cūku izkaušanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) karantīnas teritorijā, ja dzīvnieku īpašnieks līdz 2014.gada 31.jūlijam nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus *

[vairāk]
1 17.07.2014
Vislatvijas zāļu skapīšu tīrīšanas akcijā aicina nodot nederīgos medikamentus

Sākot ar šo nedēļu visās SIA “A-Aptiekas” tīkla aptiekās iedzīvotājiem būs iespēja nodot nederīgos medikamentus, tādējādi parūpējoties par to drošu iznīcināšanu un saglabājot tīru apkārtējo vidi.

[vairāk]
1 17.07.2014
"Dagdas Novada Ziņas"

Iznācis pašvaldības informatīvā izdevuma „Dagdas Novada Ziņas” novada piecu gadu jubilejas numurs.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

15.07.2014
Grāmatveža vakance

Bērziņu pagasta pārvalde meklē grāmatvedi pilnai darba slodzei uz nenoteiktu laiku.

[vairāk]
10.07.2014
Projektu uzsaukums „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana”

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

[vairāk]
01.07.2014
Pārdod dzelzsbetona plāksnes

Dagdas novada pašvaldība pārdod 200 dzelzsbetona plāksnes (izmērs 0,75 x 0,75 m). Vienas plāksnes cena 2,00 eiro (tajā skaitā PVN). Pieteikties līdz 07.07.2014. plkst. 14:00 pie Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora I.Pauliņa, tel. 29192507.

[vairāk]

Visi jaunumi

Sadarbības partneri:
Ieteicam: