JAUNĀKĀS ZIŅAS

1 01.08.2014
Par ārkārtas situāciju Dagdas novadā un masu pasākumu atcelšanu

Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, tajā skaitā arī visā Dagdas novada teritorijā.

[vairāk]
1 29.07.2014
Eiroreģions “Ezeru zeme” atvēris jaunu biroju

Baltkrievijas Glubokoje pilsētas 600 gadu jubilejas svinību laikā Eiroreģions “Ezeru zeme” atklāja mūsdienīgu biroju. Turpmāk gaumīgi iekārtotajā birojā strādās, īstenos projektus un realizēs dažādas idejas Baltkrievijas kolēģi. Birojā notiks Eiroreģiona padomes sēdes un triju valstu partneru tikšanās.

[vairāk]
1 25.07.2014
24. jūlijā notika kārtējā Dagdas novada domes sēde

Deputāti ievēlēja Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un 8 bāriņtiesas locekļus uz 5 gadiem.

[vairāk]
1 24.07.2014
Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

28.07.2014
Šķaunes TN direktora vakance

Šķaunes pagasta pārvalde izsludina kandidātu pieteikumu uz vakanto Šķaunes Tautas nama vadītājas amatu.

[vairāk]
24.07.2014
Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.

[vairāk]
15.07.2014
Grāmatveža vakance

Bērziņu pagasta pārvalde meklē grāmatvedi pilnai darba slodzei uz nenoteiktu laiku.

[vairāk]

Visi jaunumi

Sadarbības partneri:
Ieteicam: