JAUNĀKĀS ZIŅAS

1 21.10.2014
Notiks Baltkrievijas – Latvijas biznesa forums

Aicina uzņēmējus piedalīties VII Starptautiskajā investīciju forumā Baltkrievijā un II Baltkrievijas – Latvijas reģionālajā biznesa forumā.

[vairāk]
1 21.10.2014
Likumi jāpārzina arī kaimiņzemēs - sevišķi šķērsojot robežu

"2014.gada 10.oktobrī, Braslavā, Baltkrievijā, Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „KAIMIŅU CEĻŠ”, ko līdzfinansē Eiropas Savienība,

[vairāk]
1 20.10.2014
Veselības inspekcijas e-pakalpojumi

Veselības inspekcija ir izstrādājusi aptauju par Veselības inspekcijas e-pakalpojumiem.

[vairāk]
1 16.10.2014
Atpūtas vieta Bērziņos

Bērziņu pagasta biedrība „Nākotnei” piedalījās Dagdas novada JIC projektu konkursā „Labiekārto atpūtas vietu”.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

10.10.2014
Seminārs "Lauku sēta – lauku tūrisms"

SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" aicina uz izglītojošo semināru par tēmu "Lauku sēta – lauku tūrisms" š.g. 28-29.oktobrī.

[vairāk]
10.10.2014
Forums "Daudzbalsība, ieklausīšanās un koprade: mazākumtautības Latvijā

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) š.g. 14. novembrī aicina visus interesentus uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur notiks forums "Daudzbalsība, ieklausīšanās un koprade: mazākumtautības Latvijā".

[vairāk]
25.09.2014
Apmācības jauniešu centru darbiniekiem

Aicinām jauniešu centra darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā „Neturi sveci zem pūra”.

[vairāk]

Visi jaunumi

Sadarbības partneri:

Ieteicam: