JAUNĀKĀS ZIŅAS

1 08.02.2016
Medību trofeju izstāde

6.februārī Dagdas Tautas namā tika atklāta Medību trofeju izstāde.

[vairāk]
04.02.2016
4.februārī notika ārkārtas domes sēde

Ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par Svariņu pagasta pārvaldes vadītāja E.Tjarves atbrīvošanu no amata, jo 25.janvāra domes sēdē viņa kandidatūra tika saskaņota SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatam.

[vairāk]
04.02.2016
Iznācis jaunais "Dagdas Novada Ziņas" izdevums

Šajā “Dagdas Novada Ziņas” numurā lasiet:

[vairāk]
1 02.02.2016
Topošie studenti ir aicināti pieteikties LU Fonda stipendijām

Līdz 11. martam 12. klašu skolēni ir aicināti pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā gadā.

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

03.02.2016
Semināri par atkritumu saimniecību un klimata izmaiņām

2016. gada 16. februārī, Daugavpilī, Daugavpils Universitātē un 17. februārī, Rēzeknē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijā notiks atklātās vieslekcijas “Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā”.

[vairāk]
29.01.2016
Nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, nomas tiesību izsole

Nedzīvojamās telpas Daugavpils ielā 8, Dagdā, 10,4 m2 platībā nomas tiesību izsoles noteikumi

[vairāk]
29.01.2016
Pašvaldības nekustamā īpašuma - „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā izsole

Izsoles noteikumi 1.  Izsoles objekts: nekustamais īpašums „Lāči”, Ozoliņi, Dagdas pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0.3227 ha.1.        Izsoles vieta: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads.2.        Izsoles laiks: 2016. gada 9.marts plkst.14.00.3.        Informācija par izsoli: ar izsoles...

[vairāk]

Visi jaunumi

Sadarbības partneri:

Ieteicam: