JAUNĀKĀS ZIŅAS

07.12.2016
Seminārs par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu

8.decembrī plkst. 16:00 Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē notiks seminārs "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana".

[vairāk]
1 05.12.2016
Semināri esošajiem un topošajiem uzņēmējiem

2016.gada 1.decembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) organizēja bezmaksas semināru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem Krāslavā un Dagdā, kura laikā tika sniegta aktuāla informācija par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai, nodokļu piemērošanas izmaiņām 2017.gadā.

[vairāk]
1 02.12.2016
Atbalstīts projekts plastmasas spiedliešanas iekārtas iegādei

LEADER 1. kārtas projektu konkursā uzņēmējdarbības atbalstam apstiprināts SIA "Plasta" projekts "Plastmasas spiedliešanas iekārtas iegāde".

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

01.12.2016
Paziņojums par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grozījumu 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

1. Pašvaldības domes lēmums par Teritorijas plānojuma grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai:

[vairāk]
23.11.2016
Paziņojums

Bāriņtiesa turpmāk pieņems apmeklētājus citās telpās.

[vairāk]
15.11.2016
Seminārs esošajiem un topošajiem uzņēmējiem Krāslavā un Dagdā

2016.gada 01.decembrī Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) organizē bezmaksas semināru, kura laikā tiks sniegta aktuāla informācija par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai, nodokļu piemērošanas izmaiņām 2017.gadā (minimālās valsts sociālās apdrošināsanas obligātās iemaksas, grozījumi likumā „Par valsts sociālo...

[vairāk]

Visi jaunumi

Sadarbības partneri:

Ieteicam: