JAUNĀKĀS ZIŅAS

1 01.08.2014
Par ārkārtas situāciju Dagdas novadā un masu pasākumu atcelšanu

Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē tika nolemts izsludināt ārkārtas situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, tajā skaitā arī visā Dagdas novada teritorijā.

[vairāk]
1 24.07.2014
Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.

[vairāk]
1 24.07.2014
Dezinfekcijas līdzekļi cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir pieejami

Dezinfekcijas līdzekļi Āfrikas cūku mēra vīrusa iznīcināšanai ir brīvi pieejami diennakts laikā, tāpēc patiesībai neatbilst atsevišķos medijos nesen paustā informācija, ka Latvijā nav pieejami dezinfekcijas līdzekļi pret šo lipīgo dzīvnieku slimību, un, ka uz tā piegādi esot jāgaida pat divas nedēļas.

[vairāk]
1 21.07.2014
Informācija par kompensācijas veidiem un apmēru Āfrikas cūku mēra ierobežojumu teritorijā

Kompensācija par cūku izkaušanu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) karantīnas teritorijā, ja dzīvnieku īpašnieks līdz 2014.gada 31.jūlijam nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus *

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

24.07.2014
Informācija par Āfrikas cūku mēra infekcijas dezinfekcijas līdzekļiem

Lai novērstu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīrusa tālāku izplatību Latvijā, bet jo īpaši karantīnas aizsardzības un uzraudzības teritorijās, kā arī noteiktajā karantīnas inficētajā un riska teritorijā, cūku novietņu īpašniekiem, uzņēmumiem un medniekiem, jāveic noteiktie biodrošības pasākumi, kuru vidū vieni no svarīgākajiem – dezinfekcijas pasākumi.

[vairāk]
15.07.2014
Grāmatveža vakance

Bērziņu pagasta pārvalde meklē grāmatvedi pilnai darba slodzei uz nenoteiktu laiku.

[vairāk]
10.07.2014
Projektu uzsaukums „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana”

Biedrība “Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu „Krāslavas rajona integrētās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam” ieviešanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma (410) „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.

[vairāk]

Visi jaunumi

Sadarbības partneri:
Ieteicam: