PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

1 07.03.2019
Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, novadvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem būtiskiem jautājumiem. Ar aptaujas palīdzību Dagdas novada...

[vairāk]
1 07.02.2019
Ārkārtas Domes sēde

7. februārī notika Dagdas novada domes ārkārtas sēde

[vairāk]
1 01.02.2019
Domes sēdes lēmumi

31. janvārī notika Dagdas novada domes sēde

[vairāk]
1 31.01.2019
LOGO IZSTRĀDES KONKURSS

Konkursu organizē Dagdas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa un Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļa. Konkursa mērķis ir izvēlēties logo, kurš tiks izmantots poligrāfiskajos izdevumos, pasākumu vizuālajā noformējumā, apliecībās, atzinībās, diplomos, reprezentācijas materiālos, suvenīros, projekta materiālu vizuālajā...

[vairāk]

Visi jaunumi

PAZIŅOJUMI

1 07.03.2019
Aptauja par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Dagdas novadā

Dagdas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, tādējādi sniedzot vērtējumu par novadā pieejamo pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti, jomām, kurās pašvaldības darbu nepieciešams pilnveidot, novadvides labiekārtotību, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbību un citiem būtiskiem jautājumiem. Ar aptaujas palīdzību Dagdas novada...

[vairāk]
1 06.03.2019
“Projektu Gadatirgus 2019”

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi 2019. gada 6. martā (K. Valdemāra iela 1, Daugavpils pilsētas domes lielā zāle (1.st.)) no plkst. 10:00 – 14:30 esošiem un topošiem uzņēmējiem, NVO pārstāvjiem u.c. interesentiem, kam ir interese piesaistīt Eiropas Savienības fondu un dažādu programmu...

[vairāk]
1 22.02.2019
Aptauja jauniešiem

Aptauja "Dagdas novada jauniešu (18-25 gadi) intereses un apmācību vajadzības neformālās izglītības jomā"

[vairāk]
1 20.02.2019
Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" 2019.gada projektu iesniegumu konkurss

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2019.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.

[vairāk]
1 15.02.2019
Dagdas novada Šķaunē pasta nodaļas modeli pielāgo pieprasījumam, turpmāk pasta pakalpojumi – bibliotēkā

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Dagdas novada Šķaunes pagastā no 2019.gada 15.marta tiek mainīts Šķaunes pasta nodaļas darbības modelis, darbalaiks un atrašanās vieta, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk Šķaunē visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.11 līdz 12 tiks nodrošināti ērti sasniedzamajās pagastmājas...

[vairāk]

Visi jaunumi